Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA
 

Klinické nálezy u členů české rodiny s retinitis pigmentosa podmíněnou mutací v ORF15 genu RPGR

Cílem naší práce bylo popsat klinické nálezy u členů první české rodiny s retinitis pigmentosa vázanou na pohlavní chromozom s popsanou molekulárně genetickou příčinou. Konkrétně byla v dané rodině...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 1/2013

Benigní maskující syndrom u pacientky s retinitis pigmentosa

Cíl: Cílem sdělení je prezentace 23leté pacientky s retinitis pigmentosa (RP), která byla nejprve mylně diagnostikována jako uveitida. Metodika: Bylo provedeno komplexní oční vyšetření včetně...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 1/2013

Oboustranná neuroretinitis jako projev nemoci kočičího škrábnutí u devítiletého chlapce

Cíl: 1. Upozornit na méně známou klinickou jednotku neuroretinitis a potřebu odlišit toto onemocnění od jiných retinálních onemocnění, které může imitovat. 2. Seznámit se s očními projevy nemoci...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 1/2013

Následná laserová iridoplastika a laserová goniopunkturace po nepenetrující trabekulektomii

Purpose To examine the effectiveness, using a retrospective, non-randomized, observational, consecutive case series, of Nd:YAG laser goniopuncture and argon laser iridoplasty to reduce post...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 1/2013

Evaluace parametrů jednoduchého binokulárního vidění na synoptoforu u zdravé dospělé populace

Cíl: Cílem naší práce bylo stanovit normativní databázi hodnot parametrů JBV u zdravé dospělé populace. Dále ověřit platnost dosavadních dat týkajících se parametrů JBV. Data publikovaná v...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 1/2013

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA (vydání: 1 / 2013)

Objednat toto číslo v tištěné formě

Kazuistika

26
 
Petrušková D., Pochop P., Kodetová M., Obermannová B., Dotřelová D.
 
32
 
Szabó E., Brichová M., Lišková P., Svozílková P., Říhová E.
 
37
 
Bušányová B., Babál P., Gerinec A.
 

Kreditovaný kurz

 

Obrazový test diagnostiky papil zrakového nervu

Autor kurzu: MUDr.Petr Výborný, CSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články