Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Zaslat článek
Kontakt
 

DISEKCE VŠECH ČTYŘ PŘÍVODNÝCH MOZKOVÝCH TEPEN V TERÉNU FIBROMUSKULÁRNÍ DYSPLAZIE – KAZUISTIKA

Autoři: J. Waishaupt1, R. Herzig1, D. Krajíčková1, A. Krajina2, V. Chovanec2, L. Klzo2, J. Žižka2, M. Abuhajar2, M. Vališ1

Autoři - působiště: 1Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, 2Komplexní cerebrovaskulární centrum, Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Článek: Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(4): 470-473
doi: 10.14735/amcsnn2017csnn.eu2
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 650x

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie

Souhrn

Popisujeme raritní případ ženy, u které došlo mezi roky 2005 a 2015 k disekci obou karotických i obou vertebrálních tepen (poprvé ve věku 32 let). S výjimkou pravé vnitřní karotidy, která byla léčena pomocí angioplastiky a stentingu, se jednalo o okluzivní disekci. Navzdory tomu nedošlo u pacientky k rozvoji žádné cerebrální léze a neurologický deficit zůstal omezen na levostranný Hornerův syndrom v důsledku poškození krčního sympatiku. Digitální subtrakční angiografie zobrazila střídající se úseky zúžení a aneuryzmatického rozšíření tepen, tedy změny typické pro fibromuskulární dysplazii. U pacientky nebylo prokázáno postižení ani renálního, ani koronárního řečiště. Kazuistika dobře demonstruje širokou variabilitu klinické manifestace disekce krčních tepen.

Klíčová slova:
disekce – karotická tepna – vertebrální tepna – diagnostika – léčba – fibromuskulární dysplazie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 20x
 
 

Čtěte dále

Kreditovaný kurz

 

Bolesti hlavy, migréna

Autor kurzu: prim. MUDr. Jolana Marková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články