Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

ÚČAST ČESKÉ POPULACE NA SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU – VÝVOJ A AKTUÁLNÍ STAV

Autoři: Ngo O.1,2, Bučková B.1,2, Suchánek Š.3, Seifert B.4, Zavoral M.3, Dušek L.1,2, Májek O.1,2

Autoři - působiště: 1Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, 2Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno, 3Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha, 4Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK v Praze

Článek: Gastroent Hepatol 2017; 71(5): 377-383
doi: 10.14735/amgh2017377
Kategorie: Gastrointestinální onkologie: přehledová práce
Počet zobrazení článku: 12x

Specializace: chirurgie všeobecná gastroenterologie a hepatologie dětská gastroenterologie

Participation of the Czech population in the Colorectal Cancer Screening Programme – trends and current situation

Background:
The Czech Republic has a leading position in colorectal cancer incidence and mortality in comparison with other countries. The screening programme, which has been implemented in the Czech Republic since 2000, is an essential part of prevention. The success of the programme depends on the participation of the target population. Many activities have been carried out to promote a higher adherence of the population to screening. At the beginning of 2014, the programme was strengthened by introducing personalised invitations to screening for non-attenders. The aim of the paper is to present the current situation in terms of coverage of the target population by screening examinations and the participation rate after personalised invitations in the Czech Republic.

Material and Methods:
Data from healthcare payers, which capture a fully representative profile of all screening tests provided at the national level, were used to evaluate the coverage of the target population (up to 2016) and the participation rate after invitation (for invitations sent from January 2014 to December 2016).

Results:
Coverage of the target population has been growing for many years. A significant increase occurred in 2010 after a change in the programme setting and another in 2014 after the introduction of personalised invitations. The coverage was growing up to 2015 (32.2%), but the following year saw the first decline in the history of the screening programme (by more than 2%). During the first 3 years of the project of personalised invitations, over 3.7 million invitations were sent (2 million first invitations, 1 million second invitations and 666,000 third invitations). Participation rates were 20.9% after the first invitation, 18.9% after the second invitation and 11.5% after the third invitation.

Conclusion:
The coverage by screening in the Czech Republic has not yet reached the internationally recommended level of 45%. In addition, a large proportion of the population do not respond to repeated invitations to screening. It is necessary to continue setting up measures aimed at making the target population more interested in their participation in the screening programme.

Key words:
colorectal neoplasms – mass screening – personalised invitations – occult blood – screening coverage – participation rate

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE „uniform requirements“ for biomedical papers.

Submitted:
18.9.2017

Accepted:
4.10.2017


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Východiska:
Česká republika (ČR) zaujímá v mezinárodním srovnání přední pozici v incidenci a mortalitě kolorektálního karcinomu. Klíčovým prvkem prevence je screeningový program, který byl v ČR implementován v roce 2000. Předpokladem úspěšnosti programu je vysoká účast cílové populace, a proto proběhla v ČR řada aktivit k zajištění zvýšení adherence populace ke screeningu. Začátkem roku 2014 byl program posílen zavedením adresného zvaní občanů, kteří se dlouhodobě neúčastní screeningu. Cílem sdělení je prezentace současné situace pokrytí cílové populace screeningem a míry účasti po adresném pozvání v ČR.

Materiál a metody:
K hodnocení uvedených ukazatelů byla využita data plátců zdravotní péče, která představují plně reprezentativní profil všech provedených screeningových vyšetření na národní úrovni. Analýza pokrytí byla provedena do roku 2016 a v rámci adresného zvaní byly hodnoceny pozvánky zaslané od ledna 2014 do prosince 2016.

Výsledky:
Pokrytí cílové populace screeningem dlouhodobě roste. K výraznějším nárůstům došlo v roce 2010 se změnou nastavení programu a v roce 2014 se zavedením adresného zvaní. Rostoucí trend pokračoval do roku 2015 (pokrytí 32,2 %), ale v následujícím roce došlo poprvé v historii k poklesu pokrytí o více než 2 procentní body. Během prvních 3 let adresného zvaní bylo rozesláno přes 3,7 mil. pozvánek (2 mil. prvních pozvánek, 1 mil. druhých a 666 000 třetích pozvánek). Po prvním pozvání se dostavila na screening 1/5 osob, po druhém pozvání 18,9 % osob a na třetí opakovanou výzvu zareagovalo 11,5 % osob.

Závěr:
Pokrytí screeningem prozatím nedosahuje mezinárodně doporučených 45 %. Navíc je patrná velká rezistentní část populace, která nereaguje na opakované výzvy k účasti. Je tedy nutné nastavit opatření směřující k vyššímu zájmu cílové populace k participaci na screeningovém programu. Problematikou se zabývá i nově vznikající Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění, které se bude mimo jiné věnovat optimalizaci programu screeningu kolorektálního karcinomu a procesu adresného zvaní.

Klíčová slova:
kolorektální karcinom – plošný screening – adresné zvaní – test na okultní krvácení do stolice – pokrytí screeningem – míra účasti

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Noví členové redakční rady časopisu

Gastroenterologie a hepatologie

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie

SOUTĚŽ O DVĚ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ PRÁCE 2016

Gastroenterologie a hepatologie

Gastrointestinální onkologie

Gastroenterologie a hepatologie

Novinky v roce 2017

Gastroenterologie a hepatologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články