Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

TERAPEUTICKÉ MONITOROVANIE INFLIXIMABU PRI NEŠPECIFICKÝCH ZÁPALOVÝCH OCHORENIACH ČREVA

Autoři: Jalali Y., Krajcovicova A., Hlavatý T.

Autoři - působiště: IBD Center, Subdepartment of Gastroenterology and Hepatology, 5th Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital Bratislava, Slovak Republic

Článek: Gastroent Hepatol 2018; 72(1): 41-46
doi: 10.14735/amgh201841
Kategorie: IBD: Review Article
Počet zobrazení článku: 26x

Specializace: chirurgie všeobecná gastroenterologie a hepatologie dětská gastroenterologie

Terapeutické monitorovanie infliximabu pri nešpecifických zápalových ochoreniach čreva

Souhrn

Antagonisti tumor nekrotizujúceho faktoru α sa v súčasnosti bežne používajú v liečbe stredne ťažkej až ťažkej formy Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Približne 50 % pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva, ktorí v úvode profitovali z liečby antagonistami tumor nekrotizujúceho faktoru, po čase stratí liečebný účinok. Účinnosť liečby je vysoko závislá od farmakokinetiky a farmakodynamiky. Terapeutické monitorovanie liečiva (TDM – therapeutic drug monitoring), ktoré predstavuje meranie hladiny liečiva ako aj protilátok proti liečivu (ADAb – anti-drug antibodies), je novým prístupom optimalizácie liečby a dosiahnutia najnižšieho rizika straty odpovede. V súčasnosti nie je jasné presná terapeutická hladina, ktorá by zodpovedala klinickej odpovedi. Produkcia ADAb môže viesť k poklesu hladín až neutralizácii liečiva s následnou stratou liečebného účinku. Rovnako môžu ADAb prispieť k infúznym reakciám, tromboembolickým príhodám a sérovej chorobe. Predkladaný článok skúma vývoj TDM pri liečbe IBD. Skúma hlavné tvrdenia o TDM ako aj vývoj ich používania v poslednom období, skúma terapeutické rozmedzie, stratu odpovede a opisuje súčasné trendy v klinickej praxi.

Kľúčové slová:
nešpecifické zápalové ochorenia čreva – terapeutické monitorovanie liečiva – protilátky proti liečivu – biologická terapia – terapeutické rozmedzie

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Doručeno:
21. 12. 2017

Přijato:
30. 1. 2018


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Tumor necrosis factor-α antagonists are currently widely used in patients with moderate to severe Crohn’s disease and ulcerative colitis. Approximately 50% of patients with inflammatory bowel disease who initially benefit from treatment with tumor necrosis factor antagonists eventually lose response. However, the action of the drug and its efficacy are greatly dependent on pharmacokinetics and pharmacodynamics. Therapeutic drug monitoring (TDM) is a new approach that measures drug trough levels and anti-drug antibodies (ADAbs) to optimize treatment and achieve the best strategy in the case of loss of response. Currently, there is no clear cut-off trough level value that corresponds to the clinical response. ADAb production can cause a drop in trough levels or neutralize the drug, resulting in a loss of response. ADAbs can also contribute to infusion and injection reactions, thromboembolic events, and serum sickness. This review examines the evolution of TDM in the treatment of inflammatory bowel diseases. It also explores the main contentions and developments surrounding the use of TDM in recent years, such as trough level and loss of response, and describes the current trends of TDM in clinical practice.

Key words:
inflammatory bowel disease – therapeutic drug monitoring – anti-drug antibodies – biologic treatment – trough level

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Noví členové redakční rady časopisu

Gastroenterologie a hepatologie

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie

SOUTĚŽ O DVĚ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ PRÁCE 2016

Gastroenterologie a hepatologie

Gastrointestinální onkologie

Gastroenterologie a hepatologie

Novinky v roce 2017

Gastroenterologie a hepatologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články