Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMI STŘEVNÍMI ZÁNĚTY V ČESKÉ REPUBLICE – MULTICENTRICKÁ STUDIE

Autoři: Ďuricová D.1, Pfeiferová M.2, Bortlík M.1,3,4, Pipek B.5, Mikoviny Kajzrlíková I.6, Dušek K.2, Lukáš M.1,7*

Autoři - působiště: 1Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha, 2Pacienti IBD, z. s., Praha, 3Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha, 4Farmakologický ústav, 1. LF UK a VFN v Praze, 5Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a.  s., Ostrava, 6Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.  o., 7Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN v Praze

Článek: Gastroent Hepatol 2018; 72(1): 11-19
doi: 10.14735/amgh201811
Kategorie: IBD: původní práce
Počet zobrazení článku: 33x

Specializace: chirurgie všeobecná gastroenterologie a hepatologie dětská gastroenterologie

Quality of life in patients with inflammatory bowel diseases in the Czech Republic – a multicentre study

Introduction:
Assessment of quality of life and other functional results in patients with inflammatory bowel disease (IBD) has become an essential part of patient evaluation, including assessment of the efficacy of medical therapy. The aim of this study was to assess adherence to medical therapy, employment rate and ability to work, and quality of life and knowledge of IBD among IBD patients in the Czech Republic.

Methods:
Patients were alerted to the study by their attending gastroenterologist or nurse, by the organisers of the annual patients’ conference, or via the website of Patients IBD organisation. They completed a questionnaire comprising 47 questions divided into five sections. The majority of the participants completed the print version of the questionnaire, with only a small number using the online version.

Results:
In total, 1,228 IBD patients from all regions of the Czech Republic participated in this survey. Two-thirds suffered from Crohn’s disease, and the remainder were diagnosed with ulcerative colitis or IBD unclassified. At the time of the survey, most patients were in remission. One-third of patients (34.4%) reported intermittent non-adherence, which was unintended (due to forgetfulness) in most cases (76%). Adherence to medical therapy was higher in older patients and those interested in information about IBD. The ability to work and quality of life were also impaired in IBD patients.

Conclusion:
Both Crohn’s disease and ulcerative colitis have a negative impact on quality of life and the ability to work. One-third of patients were non-adherent to medical therapy.

Key words:
inflammatory bowel disease – quality of life – employment – invalidity

Submitted:
23. 1. 2018

Accepted:
30. 1. 2018

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE „uniform requirements“ for biomedical papers.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

*Pacientská organizace Pacienti IBD

Souhrn

Úvod:
Sledování kvality života a dalších funkčních parametrů u nemocných s idiopatickými střevními záněty (IBD – inflammatory bowel disease) je v současnosti nezbytnou součástí hodnocení stavu nemocných a efektu podávané léčby. Cílem práce bylo posoudit adherenci pacientů s IBD k medikamentózní léčbě, zhodnotit zaměstnanost a práceschopnost nemocných a zjistit kvalitu života a informovanost pacientů o jejich onemocnění.

Metodika:
Nemocní byli náhodně osloveni svým gastroenterologem nebo zdravotní sestrou, organizátory výroční pacientské konference, případně získali informaci o studii na webových stránkách pacientské organizace (Pacienti IBD, z. s.). Byli požádáni o vyplnění dotazníku sestaveného ze 47 otázek rozdělených do 5 kategorií. Většina pacientů vyplnila tištěnou formu dotazníku, část souboru využila možnosti elektronického vyplnění.

Výsledky:
Šetření se zúčastnilo 1 228 pacientů ze všech krajů České republiky, 2/3 měly Crohnovu nemoc, zbytek ulcerózní kolitidu nebo neklasifikovatelnou formu IBD. Většina pacientů byla v době šetření ve stadiu remise. Třetina pacientů (34,4 %) uváděla občasnou non-adherenci, ve většině případů (76 %) se jednalo o neúmyslné porušení terapeutického režimu (zapomnětlivost). Vyšší míru adherence k léčbě vykazovali pacienti starší a ti se zájmem o novinky v léčbě IBD. Střevní zánět rovněž negativně ovlivňoval práceschopnost a kvalitu života nemocných.

Závěr:
Crohnova choroba a ulcerózní kolitida mají negativní vliv na kvalitu života pacientů a jejich práceschopnost. Třetina pacientů nedodržuje režim předepsaný ošetřujícím lékařem.

Klíčová slova:
idiopatické střevní záněty – kvalita života – zaměstnanost – invalidita

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Noví členové redakční rady časopisu

Gastroenterologie a hepatologie

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie

SOUTĚŽ O DVĚ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ PRÁCE 2016

Gastroenterologie a hepatologie

Gastrointestinální onkologie

Gastroenterologie a hepatologie

Novinky v roce 2017

Gastroenterologie a hepatologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články