Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Etický kodex
Etické prohlášení
Redakce
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

ÚČINNOST PRVNÍ A NÁSLEDNÉ LINIE LÉČBY ADALIMUMABEM U REVMATOIDNÍ ARTRITIDY: ANALÝZA DAT ČESKÉHO NÁRODNÍHO REGISTRU ATTRA

Autoři: Horváth R.1, Hurňáková J.2, Janková R.1, Philipp T.3, Szczuková L.4, Hejduk K.4, Pavelka K.2

Autoři - působiště: 1Oddělení revmatologie dětí a dospělých, FN Motol, Praha, 2Revmatologický ústav, Praha, 3Revmatologické a rehabilitační oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, 4Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Článek: Čes. Revmatol., 24, 2016, No. 3, p. 78-91.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 185x

Specializace: revmatologie dětská revmatologie dermatologie

Efficacy of the first and subsequent treatment lines with adalimumab in patients with rheumatoid arthritis: data analysis from the Czech National Registry ATTRA

Introduction:
Therapy with TNFα inhibitors is highly effective, particularly when used in the first line treatment of the patients with rheumatoid arthritis (RA). Satisfactory clinical responses can be achieved in up to 70 % of the subjects during the first year of the administration. Still, a significant percentage of the patients do not respond well, thus alternative treatments need to be searched for. Switching to another TNFα blocker is the most common strategy, supported by the results from different randomized clinical trials which have known limitations. Valuable data regarding the efficacy and safety of individual medications are brought to us from large clinical registries which best reflect a real clinical practice.

Aims:
The aim of our study was to analyse the efficacy of the first and subsequent treatment lines with TNFα blocker adalimumab within the rheumatoid arthritis patient registry ATTRA.

Patients:
In the evaluated period, there were total of 1245 RA patients analysed in the complete data file within the ATTRA-RA registry based on the evaluation criteria. 986 patients were treated in the first line and 259 subjects in the subsequent line.

Results:
After 24 months, the DAS 28 score in the group treated in the first line with adalimumab reached a mean of 2,8 ± 1,1 (n = 387) vs. 3,0 ± 1,0 (n = 85) for subsequent line (p = 0,020). After two years of treatment, a good response according to the EULAR criteria was achieved in 68,7 % (n = 266) of patients treated in the first line vs. 56,5 % (n = 48) of patients treated in the subsequent line (p = 0,042). After two years of treatment, the remission criteria were achieved in 45,2 % (n = 175) of patients in the first line and in 32,9 % (n = 28) of patients in subsequent line (p = 0,040). After one year of treatment with adalimumab, remission or low disease activity was attained by 41,7 % (n = 20) of patients switching for the reason of ineffectiveness, by 66,7 % (n = 12) of patients switching due to loss of efficacy and by 53,7 % (n = 22) of patients switching due to an adverse events.

Conclusion:
Based on the results from the Czech National Registry ATTRA we can conclude that the efficacy of the first and subsequent treatment line with adalimumab is satisfactory and highly effective treatment strategy in clinical practice. The first line treatment was significantly better than the subsequent treatment line in the majority of the evaluated parameters. The subsequent line was highly effective, particularly when the rationale for switching to adalimumab was a secondary failure or a presence of adverse event to the previous TNFα blocker.

Key words:
Rheumatoid arthritis, biological therapy, TNFα inhibitors, adalimumab, subsequent treatment line


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Terapie TNFα blokátory je vysoce účinná v první linii léčby pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Uspokojivého klinického efektu lze docílit až u 70 % nemocných v průběhu prvního roku podávání. Významné procento pacientů však stále neodpovídá dostatečně, a proto je nutné hledat alternativní postupy. Změna za jiný TNFα blokátor je volbou nejčastější a důkazy o této možnosti přinášejí randomizované klinické studie, které však mají řadu známých limitací. Nesmírně cenné údaje o efektivitě a bezpečnosti jednotlivých preparátů nám také poskytují data z velkých klinických registrů, které nejlépe reflektují běžnou klinickou praxi.

Cíle práce:
Cílem této studie bylo analyzovat efektivitu první a následné linie TNFα blokády adalimumabem v rámci registru ATTRA u pacientů s revmatoidní artritidou.

Soubor pacientů:
V hodnoceném období bylo v kompletním datovém souboru v rámci registru ATTRA-RA na základě validačních kritérií analyzováno celkem 1245 nemocných, ze kterých v první linii bylo adalimumabem léčeno 986 a v následující linii 259 subjektů.

Výsledky:
Po 24 měsících sledování hodnoty DAS 28 ve skupině léčené v první linii dosahovaly v průměru 2,8 ± 1,1 (n = 387) vs. 3,0 ± 1,0 (n = 85) pro linii následnou (p = 0,020). Klinické odpovědi dle kritérií EULAR po 2 letech léčby dosáhlo v první linii 68,7 % (n = 266) pacientů oproti 56,5 % (n = 48) léčených v linii následné (p = 0,042). Kritéria remise dle DAS 28 po dvou letech terapie splnilo 45,2 % (n = 175) pacientů léčených v první linii a 32,9 % (n = 28) pacientů léčených v linii následné (p = 0,040). Remise nebo nízké aktivity nemoci dosáhlo po 1 roce léčby adalimumabem v následné linii 41,7 % (n = 20) pacientů převedených z důvodu neúčinnosti, 66,7 % (n = 12) z důvodu ztráty účinku a 53,7 % (n = 22) z důvodu nežádoucí příhody.

Závěr:
V souhrnném hodnocení analýzy Českého národního registru ATTRA lze konstatovat, že účinnost první i následné linie léčby adalimumabem je uspokojivá a v běžné klinické praxi vysoce efektivní terapeutická strategie. Ve většině hodnocených parametrů je účinnost první linie signifikantně lepší než účinnost linie následné. Druhá linie léčby adalimumabem je vysoce účinná zejména v případech, kdy je důvodem změny terapie selhání sekundární nebo výskyt nežádoucích účinků při léčbě prvním inhibitorem TNFα.

Klíčová slova:
Revmatoidní artritida, biologická léčba, inhibitory TNFα, adalimumab, následná linie léčby

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy

Autor kurzu: MUDr. Lucie Jarešová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

diskuze