Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY, ZDRAVOTNÍ STAV A SOMATICKÝ VÝVOJ DĚTÍ NAROZENÝCH PO INTRACYTOPLAZMATICKÉ INJEKCI SPERMIE

Autoři: Šnajderová M.1,2, Zemková D.1, Mardešić T.2,3, Šípek A.4,5, Gregor V.2,6, Krejčířová D.2,7, Sobotková D.4, Kraus J.8, Lánská V.9

Autoři - působiště: 1Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. 2Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, ředitel MUDr. A. Malina, Ph.D. 3Sanatorium Pronatal, Praha, vedoucí lékař doc. MUDr. T. Mardešić, CSc. 4Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 53. LF UK, Praha, děkan doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. 6Oddělení klinické genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel MUDr. K. Filip, CSc., MBA 7Oddělení klinické psychologie, Fakultní Thymayerova nemocnice, Praha, ředitel MUDr. K. Filip, CSc., MBA 8Dětská neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Komárek, CSc. 9Oddělení statistiky, IKEM, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Malý, CSc.

Článek: Čes. Gynek.2008, 73, č. 1 s. 22-29
Počet zobrazení článku: 1384x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Birth Defects, Medical Outcome and Somatic Development in Children Conceived after Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)

Objective:
To analyze the incidence of birth defects, medical outcome and somatic development in children conceived after intracytoplasmic sperm injection (ICSI).

Design:
Prospective open cross-sectional clinical study.

Setting:
University hospital and private IVF unit.

Methods:
135 Czech children (59 girls, 76 boys) from singleton and twin pregnancies conceived after ICSI (age 0.3-9.5 years; median 5.9) were assessed during the period 2004-2006. The incidence of birth defects, medical outcome and somatic development were evaluated and compared with data of general population and/or with control group matched for sex and age.

Results:
Birth defects were found in 13.3% of ICSI children (compared to 4.6% in children after spontaneous conception; p<0.001). The general health of ICSI children did not differ significantly compared to general population. ICSI children required more surgery or hospitalization compared to general population data. There is high rate (69.6%) among ICSI children in the care of various specialised clinics. Body height and weight in ICSI children is in normal range and corresponds to their growth potential. Head circumference in ICSI children is larger compared to reference data (0.43 SD; p<0.001).

Conclusions:
No clinically important differences in somatic development between ICSI and general population of Czech children were found. Birth defects were more frequent in ICSI children. The overall general health in ICSI children seems satisfactory but ICSI children were more likely to need health care compared to general population.

Key words:
ICSI, children, congenital structural malformations, medical outcome, somatic development.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Analyzovat výskyt vrozených vad, zdravotní stav a somatický vývoj dětí počatých po intracytoplazmatické injekci spermie (ICSI).

Typ studie:
Prospektivní otevřená průřezová klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol a Sanatorium Pronatal, Praha.

Metodika:
V období let 2004-2006 bylo vyšetřeno 135 českých dětí z jedno- a dvoučetných těhotenství (věk 0,3-9,5 r.; medián 5,9) (59 dívek, 76 chlapců) počatých po ICSI. Sledován byl výskyt strukturálních vývojových vad, zdravotní stav a somatický vývoj, výsledky byly porovnány s českou dětskou populací.

Výsledky:
Vrozená strukturální vada se vyskytla u 13,3 % dětí (4,6 % v referenčním souboru; p<0,001). Běžná nemocnost není sice u dětí v našem souboru proti populaci zvýšená, je ale velká sledovanost (69,6 % dětí) v odborných poradnách. Tělesná výška a hmotnost je v normě, růst je v souladu s dědičným růstovým potenciálem, poněkud větší je obvod hlavy (0,43 SD, p<0,001).

Závěry:
Děti počaté po ICSI mají proti populaci vyšší výskyt strukturálních vrozených vad a častěji navštěvují odborné poradny. Nemocností a tělesným vývojem se od české dětské populace významně neliší.

Klíčová slova:
ICSI, děti, vrozené vývojové vady, zdravotní stav, somatický vývoj

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články