Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

TĚHOTENSTVÍ U ŽEN PO TRANSPLANTACÍCH SOLIDNÍCH ORGÁNŮ

Autoři: Nováčková M.1,2, Pastor Z.1, Matěcha J.1, Čekal M.1, Froněk J.1, Chmel R.1,2

Autoři - působiště: 1Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc., 2Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Froněk, Ph. D., FRCS, MHA

Článek: Čes. Gynek.2018, 83, č. 1 s. 62-68
Počet zobrazení článku: 58x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Pregnancy in women with solid-organ transplants

Objective:
Evaluation of pregnancies and deliveries in women after solid organ transplantations with respect to the maternal and fetal risks.

Design:
Overview article.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynaecology, Second Faculty of Medicine, Charles University and Motol University Hospital, Prague.

Methods:
Literature search using the Web of Science, Ovid, Cochrane, Google Scholar and Medline databases with keywords (transplantation, pregnancy, immunosuppression) and analysis of articles published in impact and reviewed journals from 1958 to 2017.

Results:
Pregnancy in patients after solid organ transplantions is associated with the higher risk of complications, particularly preeclampsia, and high incidence of comorbidities. Women after transplantation have an increased risk of premature deliveries and low birth weight newborns. The highest risk of complications is documented after lung transplantation. For immunosuppression in pregnancy inhibitors of calcineurin, azathioprine and prednisone are used.

Conclusion:
Pregnancies and deliveries in women after solid organ transplants are in a high risk. With early transplantation, adequate patient health compensation, properly planned pregnancy, adequate immunosuppressive therapy and specialized prenatal and obstetric care, women can give birth to healthy newborns after transplantation.

Keywords:
pregnancy, delivery, transplantation, immunosuppression


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení průběhu těhotenství a porodů žen po transplantacích solidních orgánů s ohledem na rizika pro matku a plod.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha.

Metodika:
Literární rešerše s využitím databází Web of Science, Ovid, Cochrane, Google Scholar a Medline podle klíčových slov (transplantation, pregnancy, immunosuppression) a analýza článků publikovaných v impaktovaných a recenzovaných časopisech v letech 1958–2017.

Výsledky:
Těhotenství žen po transplantaci solidního orgánu je zatíženo vyšším rizikem komplikací, zejména preeklampsie, a vysokou incidencí komorbidit. Ženy po transplantacích mají zvýšené riziko předčasného porodu a častěji rodí novorozence s nízkou porodní hmotností. Největší riziko komplikací je dokumentováno u těhotných po transplantaci plic. Pro imunosupresi v těhotenství se používají zejména inhibitory kalcineurinu, azathioprin a prednison.

Závěr:
Těhotenství a porody u žen po transplantacích solidních orgánů jsou vždy rizikové. Při včasně provedené transplantaci, adekvátní kompenzaci zdravotního stavu pacientky, optimálně naplánovaném těhotenství, odpovídající imunosupresivní terapii a specializované prenatální a porodnické péči, mohou ženy po transplantacích porodit zdravého novorozence.

Klíčová slova:
těhotenství, porod, transplantace, imunosuprese

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články