Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SOUČASNÉ LIMITY PREVENCE KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Sláma J.

Autoři - působiště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc.

Článek: Čes. Gynek.2017, 82, č. 6 s. 482-486
Počet zobrazení článku: 141x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Current limits of cervical cancer prevention in the Czech republic

Objective:
Cervical cancer represents disease with an unique possibilities of prevention. Despite this fact, it´s still detected excessive number of new cases and deaths annualy in our country. The aim of this work was to identify major limits of cervical cancer prevention in the Czech republic.

Design:
Review article.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, General University Hospital and 1st Medical Faculty, Charles University, Prague.

Materials and methods:
The main limit of primary and secondary prevention of cervical cancer is low participation rate of target population. Limits of screening include also inadequate age stratification of examination visits and usage of tests with a limited sensitivity.

Results:
Combination of prophylactic vaccination in HPV-naive population with screening based on HPV DNA testing with selective genotyping are the strategies showing high efficacy, sensitivity and long-term negative predictive value. Essential requirement is as high as possible participation of young girls in national vaccination program and adult women in screening program.

Conclusions:
It cannot be expected further improvement of current results if primary and secondary prevention programs remain unchanged. Necessary steps comprise rising of public education about advantages of vaccination and legislative changes in screening program.

Keywords:
HPV test, cervical cancer, screening, vaccination


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Karcinom děložního hrdla je onemocnění s unikátními možnostmi prevence. Přesto je u nás každoročně zaznamenáno nepřiměřené množství nových případů a úmrtí. Cílem práce je identifikovat hlavní limity prevence karcinomu děložního hrdla v České republice.

Typ studie:
Přehledová práce.

Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Materiál a metodika:
Hlavním limitem primární i sekundární prevence karcinomu děložního hrdla je nízká účast cílové populace. K limitům screeningu navíc přispívá i nevhodné věkové rozložení kontrol a používání testů s omezenou citlivostí.

Výsledky:
Kombinace profylaktické vakcinace HPV naivní populace se screeningem využívajícím HPV DNA test se selektivní genotypizací jsou strategiemi s vysokou účinností, citlivostí a dlouhou negativní predikcí. Zásadním požadavkem je co nejvyšší účast mladých dívek na očkování a dospělých žen na screeningových kontrolách.

Závěry:
Od aktuálního průběhu a nastavení programů primární i sekundární prevence nelze očekávat další výrazné zlepšování výsledků. Nutnými kroky jsou zvýšení osvěty o prospěšnosti vakcinace a legislativní změny metodiky screeningu.

Klíčová slova:
HPV test, karcinom děložního hrdla, screening, vakcinace

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články