Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

NÁPLŇ PŘEDPORODNÍCH KURZŮ Z HLEDISKA PŘÍPRAVY KE KOJENÍ

Autoři: Mydlilová A.1, Schneiderová D.2, Protivová I.2, Šípek A.3

Autoři - působiště: 1Národní laktační centrum, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 2Centrum preventivní medicíny, 3. lékařská fakulta UK, Praha 3Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Článek: Čes. Gynek.2008, 73, č. 1 s. 29-34
Počet zobrazení článku: 755x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

The Quality of Breastfeeding Preparation in the Antenatal Courses

Objective:
To evaluate the quality of breastfeeding preparation in the antenatal courses and to identify the other sources of breastfeeding information.

Design:
Prospective study.

Setting:
Thomayer’s Hospital Prague.

Methods:
Data collected from questionnaires presented on web pages of the Lactation League from 2005 to 2006 from 351 mothers were statistically analyzed.

Results:
Only 52.8% of mothers were satisfied with the course content. Women who attended the antenatal preparation were more informed about the correct breastfeeding technique, the harmfulness bottle and pacifier usage, the disadvantages of the mother and newborn separation and alternative feeding methods than those who did not. The other sources of breastfeeding information were literature, magazines and internet. The health professional participation was only 9%. During pregnancy 82.9% of women did not pass the breast examination.

Conclusions:
It is necessary to improve the breastfeeding preparation quality of antenatal courses and to increase the health professional participation in breastfeeding information distribution.

Key words:
antenatal course content, breastfeeding


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Posoudit kvalitu předporodních kurzů z hlediska přípravy na kojení a identifikovat další zdroje informací o kojení.

Typ studie:
Prospektivní.

Název a sídlo pracoviště:
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha.

Metodika:
Údaje získané z dotazníku, prezentovaného na webových stránkách Laktační ligy v letech 2005 až 2006 od 351 matek byly statisticky zpracovány.

Výsledky:
Jen 52,8 % žen bylo spokojeno s náplní kurzu. Ženy, které se kurzů účastnily, byly statisticky významně více informované o správné technice kojení, o škodlivém účinku používání láhve a dudlíku při kojení, alternativních způsobech krmení a o nevýhodách oddělení matky a dítěte po narození v porovnání s matkami, které kurzy nenavštěvovaly. Další nejčastěji uváděné zdroje informací o kojení byly literatura, časopisy a internet. Zdravotníci se na informovanosti podíleli pouze 9 %. V těhotenství neabsolvovalo 83 % žen vyšetření prsů.

Závěr:
Je třeba zlepšit kvalitu přípravy na kojení v předporodních kurzech a zvýšit podíl zdravotníků na informovanosti matek.

Klíčová slova:
předporodní kurz, kojení

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články