Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ENDOMETRIÓZA A KVALITA ŽIVOTA

Autoři: Koliba P., Kužel D., Fanta M.

Autoři - působiště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc.

Článek: Čes. Gynek.2017, 82, č. 5 s. 411-418
Počet zobrazení článku: 222x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Endometriosis and quality of life

Objective:
This article aims to provide a comprehensive overview of the possibilities of evaluating the impact of symptoms of endometriosis on quality of life of affected women and to overview the effect of treatment modalities in improving of the quality of their life.

Design:
Review article.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague.

Methods:
Review of results of published studies evaluating quality of life in patients with endometriosis.

Conclusion:
Symptoms of endometriosis decrease the quality of life of affected women, which has significant impact on society. Since the extent of endometriosis does not correlate with subjective complaints, it is suitable to evaluate the quality of life of patients in addition to assessment of the extent and classification of the disease (according to internationally accepted classification). The quality of life could be measured and compared by structured interviews or by validated questionnaires. Pharmacological as well as surgical treatment significantly improve quality of life of patients with endometriosis. Routine use of validated questionnaires of quality of life in patients with endometriosis might improve the assessment of severity of the disease and evaluation of effectiveness of the treatment in the future.

Keywords:
endometriosis, deep infiltrating endometriosis, quality of life, health-related quality of life, QOL, HrQOL, pelvic pain, questionnaires


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Cílem článku je podat ucelený přehled o možnostech hodnocení dopadu symptomů endometriózy na kvalitu života postižených žen a vlivu léčebných modalit na zlepšení kvality života.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Metodika:
Přehled výsledků publikovaných studií hodnotících kvalitu života u pacientek s endometriózou.

Výsledky a závěr:
Symptomy endometriózy snižují kvalitu života postižených žen, což má výrazný ekonomický dopad na společnost. Vzhledem k tomu, že rozsah endometriózy často nekoreluje se subjektivními potížemi, je kromě posouzení rozsahu a klasifikace onemocnění (podle mezinárodně akceptované klasifikace) vhodné posoudit i kvalitu života pacientek. Hodnotit a srovnávat kvalitu života je možné pomocí strukturovaných pohovorů nebo validovaných dotazníků. Farmakologická i chirurgická léčba signifikantně zlepšuje kvalitu života pacientek s endometriózou. Rutinní používání validovaných dotazníků kvality života u pacientek s endometriózou by mohlo v budoucnu zlepšit posuzování závažnosti onemocnění a hodnocení efektivity léčby.

Klíčová slova:
endometrióza, hluboká infiltrující endometrióza, kvalita života, kvalita života vztažená ke zdraví, QOL, HrQOL, pánevní bolesti, dotazníky

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 10x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články