Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PŘEHLED DOTAZNÍKŮ A ŠKÁL HODNOTÍCÍCH PACIENTY S AMYOTROFICKOU LATERÁRNÍ SKLERÓZOU

Autoři: Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová

Autoři - působiště: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Článek: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 41-45
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 90x

uzamčeno uzamčeno

The review of questionnaires and scales evaluating patients with amyotrophic lateral sclerosis

In patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS), it is advisable to provide multidisciplinary care, due to rapid progression and specific disease symptoms, in order to maintain the best quality of life for the patient and their family. Abroad, questionnaires and scales are used to assess the patient´s health condition, to determine disease progression, followed by the provision of personalized care. The aim of this review article is to describe and analyze the scales used in evaluating ALS patients in both functional and psychosocial areas.

Having searched in electronic databases, 14 scales for patients with ALS or motor neuron disease were found, and 4 scales for patients with chronic diseases, which are appropriate and used also in patients with ALS. The ALSFRS scale (The Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale) is most often used for assessment of functional status. All areas of care are best covered in the ALSSQOL-R (Amyotrophic Lateral Sclerosis Specific Quality of life) questionnaire, designed for assessment of quality of life. The use of both scales is recommended in clinical practice and research.

Keywords:
amyotrophic lateral sclerosis, questionnaires, quality of life, multidisciplinary care, scales


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

U pacientů s onemocněním amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) je vhodné z důvodu rychlé progrese a specifických příznaků nemoci poskytování multidisciplinární péče, jejímž cílem je udržení co nejlepší kvality života nemocného i jeho rodiny. V zahraničí jsou využívány dotazníky a škály k hodnocení stavu pacienta, zjišťování progrese nemoci a následnému zajištění individualizované péče. Cílem tohoto přehledového článku je popsat a analyzovat škály používané při hodnocení nemocných s ALS ve funkční i psychosociální oblasti.

Vyhledáváním v elektronických databázích bylo nalezeno 14 škál určených pro pacienty s ALS nebo s onemocněním motorického neuronu a 4 škály pro pacienty s chronickým onemocněním, které jsou vhodné a jsou také využívány u nemocných s ALS. Pro hodnocení funkčního stavu je nejčastěji využívána škála ALSFRS (The Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale). Všechny oblasti péče nejlépe pokrývá dotazník ALSSQOL-R (Amyotrophic Lateral Sclerosis Specific Quality of life) určený pro hodnocení kvality života. Využití obou škál je doporučováno v klinické praxi i ve výzkumu.

Klíčová slova:
amyotrofická laterální skleróza, dotazníky, kvalita života, multidisciplinární péče, škály

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články