Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Selhání DMARD. Co teď?

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 14.11.2017

Selhání DMARD. Co teď?

Mnoho revmatiků upíná k biologické léčbě veškeré naděje a věří, že je zbaví obtíží. Ale co když selže? Co s pacienty, kteří nereagují na konvenční ani biologické chorobu modifikující léky (DMARDs)?

Obtížně léčitelná skupina nemocných

Omezení pohyblivosti pacientů s revmatoidní artritidou je způsobeno jednak aktivitou nemoci, jednak přítomností ireverzibilních změn. Obojí je úzce propojeno se zánětem, který je proto hlavním cílem léčby.

Nejobtížněji řešitelnými pacienty jsou takoví, kterým selhala terapie konvenčními chorobu modifikujícími léčivy, a dokonce i biologiky. Navzdory možnostem biologické léčby je mnohdy obtížné nabídnout variantu, která by jim reálně pomohla. A nejde jen o výsledky detekovatelné biochemicky nebo pomocí zobrazovacích metod – kvalita života je to, co pacienty zajímá.

Hodnocení kvality života u pacientů léčených baricitinibem

Baricitinib je vysoce selektivní inhibitor Janusových kináz JAK1/JAK2, které zasahují do biologických pochodů důležitých v patogenezi revmatoidní artritidy. Podle studie RA-BEACON je účinný i u pacientů, kterým již selhala předchozí léčba různými konvenčními DMARDs a jedním nebo více biologiky – inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNFi) i non-TNFi látkami.

V této randomizované dvojitě zaslepené studii celkem 527 pacientů užívalo placebo / 2 mg baricitinibu / 4 mg baricitinibu 1× denně po dobu 24 týdnů. Hodnoceni byli pomocí různých skórovacích systémů, které se zaměřují na kvalitu života (EuroQoL 5-D), únavu (FACIT-F – Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue), invaliditu (HAQ-DI – Health Assessment Questionnaire-Disability Index) a další parametry.

Výsledky a závěr

Obě skupiny léčené baricitinibem zaznamenaly ve většině parametrů statisticky významné zlepšení ve srovnání s kontrolní skupinou. Zlepšení bylo obecně rychlejší a výraznější u pacientů léčených 4 mg baricitinibu a udrželo se po celou dobu sledování. Ve 24. týdnu mělo více pacientů léčených baricitinibem normální fyzickou aktivitu (HAQ-DI < 0,5; p ≤ 0,001), redukci únavy (FACIT-F ≥ 3,56; p ≤ 0,05), zlepšení globálního hodnocení aktivity choroby – Patient’s Global Assessment of Disease Activity (PtGA; p ≤ 0,001) a snížení bolestivosti (p ≤ 0,001) i redukci trvání ranní ztuhlosti kloubů (p < 0,01). Zdá se tedy, že baricitinib je pro tuto problematickou skupinu pacientů velmi vhodný.

(pez)

Zdroj: Smolen J. S., Kremer J. M., Gaich C. L. et al. Patient-reported outcomes from a randomised phase III study of baricitinib in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to biological agents (RA-BEACON). Ann Rheum Dis 2017 Apr; 76 (4): 694–700, doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209821.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Baricitinib v léčbě refrakterní revmatoidní artritidy

Zavedení biologických chorobu modifikujících léků (bDMARDs) do léčby revmatoidní artritidy vedlo k zásadnímu zlepšení léčby revmatoidní artritidy. Biologické léky inhibují klíčové cirkulující a na membránu vázané prozánětlivé cytokiny (TNF alfa, interleukin 6) nebo ovlivňují cílové buňky (T a B lymfocyty). Přestože biologická léčba cíleně zasahuje do imunitního systému, není účinná nebo vhodná u všech pacientů a bývá provázena nežádoucími účinky a nutností parenterálního podání. Proto jsou zkoušeny léky s jiným mechanismem působení s možností perorální aplikace.

Baricitinib versus methotrexát u pacientů s revmatoidní artritidou

Studie fáze III RA-BEGIN srovnávala účinnost baricitinibu, methotrexátu (MTX) a jejich kombinace u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou (RA), kteří neabsolvovali žádnou nebo podstoupili jen minimální léčbu konvenčními chorobu modifikujícími léčivy (DMARDs – disease-modifying antirheumatic drugs) a nebyli vůbec léčeni biologickými DMARDs.

Vysoká míra terapeutické odpovědi na ixekizumab u pacientů s psoriázou po selhání předchozí léčby biologiky

Nedávno byly publikovány výsledky subanalýzy studií s ixekizumabem v terapii středně těžké nebo těžké plakové psoriázy. Tato nová biologická látka vede k vysoké míře trvající odpovědi u pacientů se závažnějšími formami psoriázy.Všechny novinky