Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Vliv finasteridu na riziko rozvoje akutní retence moči a potřeby operace u mužů s benigní hyperplazií prostaty

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 21.4.2015

Vliv finasteridu na riziko rozvoje akutní retence moči a potřeby operace u mužů s benigní hyperplazií prostaty

Text popisuje jednu z významných klinických studií, která již v roce 1998 prokázala benefit finasteridu u pacientů s benigní hyperplazií prostaty se zvětšeným objemem žlázy.

Finasterid patří již léta mezi vhodné modality léčby benigní hyperplazie prostaty (BHP). Jeho účinnost byla prokázána množstvím kvalitních klinických studií i v průběhu klinické praxe. S výhodou se používá především u mužů se zvětšenou prostatou, u nichž snižuje riziko rozvoje akutní retence moči i potřeby operace pro BHP. Jednou ze studií, které jednoznačně prokázaly jeho přínosy v léčbě BHP, je i práce publikovaná v roce 1998 v prestižním The New England Journal of Medicine.

Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie zahrnovala 3040 mužů se středně závažnými až závažnými urinárními příznaky a zvětšenou prostatou. Pacienti dostávali po dobu 4 let finasterid v dávce 5 mg/den nebo placebo. U 3016 z nich byly každé 4 měsíce hodnoceny skóre symptomů (frekvence příznaků dolních močových cest na škále od 1 do 34), maximální průtoková kapacita moči a přítomnost akutní retence moči nebo potřeba operace, v podskupině mužů byl měřen i objem prostaty. Kompletní data byla k dispozici od 2760 pacientů.

Během studijního období 4 let 152 mužů z celkem 1513 ze skupiny placeba (10 %) a 69 z 1513 z léčené skupiny (5 %) podstoupilo operaci z důvodu BHP (v případě finasteridu došlo k 55% poklesu rizika; 95% konfidenční interval [CI] 41–65). Akutní retence moči se rozvinula u 99 pacientů (7 %) ze skupiny placeba a u 42 mužů (3 %) ve skupině finasteridu (v případě aktivní látky došlo k poklesu rizika o 57 %; 95% CI 40–69). U mužů, kteří studii dokončili, došlo k průměrnému poklesu skóre symptomů o 3,3 ve skupině finasteridu a o 1,3 ve skupině placeba (P < 0,001). Léčba finasteridem také významně zlepšila maximální průtokovou kapacitu moči a vedla k poklesu objemu prostaty (P < 0,001).

U mužů s příznaky močové obstrukce a zvětšenou prostatou vedla léčba finasteridem po dobu 4 let k poklesu symptomů i objemu prostaty, nárůstu maximální průtokové kapacity moči a poklesu pravděpodobnosti rozvoje akutní retence moči či potřeby operace pro BHP. Na základě dalších zkušeností s finasteridem lze doplnit, že jeho absolutní benefit se zvyšuje spolu se zvětšujícím se objemem prostaty nebo zvyšující se hladinou PSA v séru.

(the)

Zdroj: McConnell J. D., Bruskewitz R., Walsh P., et al. The effect of finasteride on the risk of acute urinary retention and the need for surgical treatment among men with benign prostatic hyperplasia. NEJM 1998; 338 (9): 557–563.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Longitudinální změny maximální průtokové kapacity moči v komunitní kohortě

Přestože bývá výpovědní hodnota uroflowmetrie některými autory zpochybňována, longitudinální měření maximální průtokové kapacity moči v komunitních podmínkách vykazuje konzistentní pokles. Ten je navíc asociován se zhoršováním výsledků v ostatních funkčních parametrech dolních močových cest.

Vývoj závažnosti příznaků dolních močových cest u mužů je individuální

Vývoj závažnosti příznaků dolních močových cest (LUTS) a subjektivních obtíží, které přinášejí, se u mužů značně liší. Zatímco průměrné subjektivní obtíže se v průběhu času příliš nemění, u jednotlivců jejich změny úzce korelují se změnami frekvence LUTS.

Doxazosin, finasterid a jejich kombinace snižují riziko progrese benigní hyperplazie prostaty

Dlouhodobá kombinovaná léčba benigní hyperplazie prostaty (BHP) doxazosinem a finasteridem významně snižuje riziko klinické progrese onemocnění a zmírňuje příznaky BHP více než léčba každým z přípravků v monoterapii.Všechny novinky