Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Kombinovaná léčba u LUTS – systematická metaanalýza

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 26.11.2015

Kombinovaná léčba u LUTS – systematická metaanalýza

Pro léčbu symptomů dolních močových cest (LUTS) bylo schváleno několik léčiv. Většina z nich byla originálně schválena pro léčbu v monoterapii. V literatuře se v různé míře evidence objevují zprávy o kombinaci léčiv, z nichž každé ovlivňuje jiný aspekt LUTS. Kvalitních klinických studií hodnotících kombinovanou terapii u LUTS bylo však zatím publikováno jen několik.

Systematické review publikované v časopisu European Urology analyzuje účinek i nežádoucí příhody spojené s kombinovanou terapií u LUTS. Metaanalýza zahrnovala studie nalezené v databázích PubMed či Cochrane, do výběru byly zahrnuty studie s hladinou důkazů ≥ 1b. V období mezi lednem 1988 a březnem 2012 bylo publikováno 49 článků.

Nejvíce dostupných dat se týkalo kombinace antagonistů α1-adrenoceptoru (α1-blokátorů) a inhibitorů 5α-reduktázy (5-ARI). Tato léčebná kombinace se zdá být účinnější u pacientů, jejichž objem prostaty je mezi 30 a 40 ml, a pokud je léčba podávaná po dobu delší než 1 rok. Jestliže je terapie kratší než 1 rok, pak se zdají být stejně efektivní α1-blokátory v monoterapii. U kombinované terapie α1-blokátor/5-ARI byl zaznamenán nepatrně vyšší podíl nežádoucích účinků.

Kombinace α1-blokátorů a antagonistů muskarinových receptorů byla častější jako rozšířená terapie u pacientů již dříve léčených α1-blokátory v monoterapii. Z metaanalýzy vyplynulo, že tato terapeutická kombinace je léčbou druhé linie u pacientů, u nichž monoterapie nevedla k dostatečné úlevě od symptomů. Kombinace se zdá být bezpečná u mužů s postmikčním reziduem menším než 200 ml. Nicméně v době metaanalýzy nebyly publikovány studie zabývající se účinností a bezpečností léčby, pokud její délka překročila 4 měsíce. Kombinace α1-blokátorů a inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 byla v době metaanalýzy hodnocena jako nová terapeutická modalita, zatím pouze s předběžnými výsledky.

Z metaanalýzy vyplývá, že kombinovaná léčba α1-blokátory/5-ARI je vhodná pro pacienty, jejichž objem prostaty je mezi 30 a 40 ml, pokud je léčba zamýšlena jako dlouhodobější (nejméně 1 rok). Přidání antagonistů antimuskarinových receptorů k α1-blokátorům je možností u pacientů, jejichž postmikční reziduum je < 200 ml.

(eza)

Zdroj: Fülhase C. et al. Systematic review of combination drug therapy for non-neurogenic male lower urinary tract symptoms. Eur Urol 2013 Aug; 64 (2): 228–243; doi: 10.1016/j.eururo.2013.01.018.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace dutasteridu a tamsulosinu (Duodart) – výsledky studie CONDUCT

Studie CONDUCT byla multicentrická randomizovaná otevřená studie s paralelními skupinami, která probíhala od prosince 2010 do října 2013. Jejím cílem bylo zjistit, jestli je u pacientů bez předchozí léčby s benigní hyperplazií prostaty (BHP) a rizikem progrese efektivnější fixní kombinace 0,5 mg dutasteridu a 0,4 mg tamsulosinu (FDC), nebo pečlivé sledování se zahájením terapie tamsulosinem až ve chvíli, kdy se symptomy BHP během sledování nezlepší (WW-All).

Zlepšení nykturie při léčbě dutasteridem a tamsulosinem v rámci studie CombAT

Analýza publikovaná v časopisu World Journal of Urology zhodnotila vliv kombinované terapie dutasteridem a tamsulosinem na nykturii u mužů se symptomy dolních cest močových, které naznačují přítomnost benigní hyperplazie prostaty (LUTS/BHP). Hodnocena byla data ze 4 roky trvající klinické studie CombAT.

Novinky v léčbě syndromu dolních cest močových / benigní hyperplazie prostaty v roce 2015

Farmakologická léčba symptomů dolních močových cest (LUTS – lower urinary tract symptoms) u muže vyžaduje individualizovaný přístup s ohledem na komplexní patogenezi a různorodost.Všechny novinky