Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zkušenosti žen po neúspěšné léčbě infertility

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 25.9.2009

Zkušenosti žen po neúspěšné léčbě infertility

Jenom ve Spojených státech prodělalo v roce 2002 léčbu infertility 12 % žen v reproduktivním věku. Naděje na úspěch při léčbě infertility je stále omezená a vysoce závisí na věku ženy. Dramatický pokles úspěšnosti nastává u žen po 35. roce věku.

Negativním vlivem neplodnosti a dopadem léčby infertility na psychiku ženy, její sebevědomí, manželské vztahy a sexuální soulad se zabývá velké množství literatury. Pouze malé množství literatury je ale věnováno fázi po neúspěšné léčbě neplodnosti.

V americkém státě Ohio byla proto provedena studie týkající se zkušeností žen s infertilitou a hlavně dopadem na kvalitu jejich života po neúspěšné léčbě. Do studie bylo vybráno 22 žen, se kterými bylo provedeno interview s odstupem minimálně jednoho roku po ukončení léčby.

Popis žen ukázal infertilitu jako intenzivní životní test spojený se snahou "znovuobjevit" sebe sama a navodit pocit rovnováhy, smyslu a účelu života. Skoro u všech žen bylo přítomno narušení důvěry v sebe sama a postrádání smyslu v jejich ženské roli. Všeobecně ženy uvádějí více potíží ve všech psychických aspektech než jejich mužské protějšky. Negativně vnímána byla ztráta kontroly a frustrace z nemožností ovlivnit výsledek léčby.

Ztráta schopnosti mít vlastní dítě se nejvíce projevovala truchlením nad ztrátou, kterou zúčastněné ženy popisovaly jako ztrátu subjektivní, která okolím nemusí být vždy chápána jako ztráta opravdová. Tento stav byl vždy spojován s pocitem sociální izolace. Dále ženy negativně popisovaly neosobní a často i necitlivý způsob zacházení, který vnímaly jak od zdravotnického personálu, tak od administrativních pracovníků kliniky. Skoro výhradní pozornost k technologii léčebného postupu a nedostatek citlivosti k emocionální náročnosti zvyšovaly pocit sociální izolace.

Není sporu o tom, že bezdětnost působí jako spolučinitel sníženého pocitu životní pohody i v pozdějších letech života ženy. Všechny ženy popsaly, že musely postupně najít jiný, náhradní způsob, jak docílit smysluplné budoucnosti bez dětí. Závěrem lze říci, že zdravotnickému personálu je doporučeno posuzovat i jednotlivé aspekty psychické pohody žen podstupujících léčbu infertility se zaměřením na jejich mentální stav a diagnostikování stavů sociální izolace.

(skl)

Zdroj: J Midwifery Womens Health. 2008; 53 (4): 319–324

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Věk ženy a souvislost s diagnostickými kategoriemi infertility

Rozhodnutí oddálit těhotenství přináší narůstající počet problémů spjatých s věkem. Ze skotské kliniky zabývající se léčbou neplodnosti byla analyzována data celkem 7 172 infertilních párů, u nichž se věk žen pohyboval mezi 20 a 50 lety.

Transplantace ovariální tkáně po protinádorové léčbě – naděje na znovuobnovení fertility?

Fertilita a ovariální funkce mohou být znovuobnoveny dokonce i po radikální protinádorové léčbě s vysoce toxickými účinky na ovaria. Metodou, která toto umožňuje, je opakovaná heterotopická autotransplantace.

Stav výživy a nutriční terapie u pacientů s nespecifickým střevním zánětem

Významnou roli v terapii pacientů s IBD sehrává nutriční terapie. Ta zahrnuje jak prevenci, tak i terapii malnutrice a deficitu mikronutrientů, prevenci osteoporózy a u dětí podporuje optimální růst a vývoj. S podváhou a specifickým nutričním deficitem se u pacientů s IBD setkáváme velice často. Navíc u signifikantního počtu dětí s nespecifickým střevním zánětem, zejména pak u dětí s Crohnovou nemocí, je přítomna také porucha růstu.Všechny novinky