Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vztah trombofilie, tyreoideálních autoimunitních procesů a neplodnosti

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 16.1.2010

Vztah trombofilie, tyreoideálních autoimunitních procesů a neplodnosti

Neplodnost, která postihuje kolem 9 % populace, je zapříčiněna mnoha důvody. I přes neustálý vývoj v tomto odvětví stále zůstávají páry, u kterých se důvod poruchy plodnosti nepodaří najít, a tyto stavy jsou pak klasifikovány jako nevysvětlená neplodnost. U řady žen, které podstoupí IVF, dochází z neznámých důvodů k poruše implantace embrya a k časným abortům. Třetí skupinu s ne zcela vyjasněnou příčinou tvoří ženy, které po úspěšné spontánní či asistované koncepci opakovaně potrácejí. Za možné důvody těchto selhání jsou považovány jednak chromozomální aberace jako příčina opakovaného potrácení či antifosfolipidový syndrom, důležitý v poruše implementace. V poslední době je zvažována role autoimunních antityreoideálních protilátek, které mohou způsobit změnu endometria a ovlivnit i fetální allograft. Protilátky proti štítné žláze mohou také vyvolat tyreoideální selhání během cyklů asistované reprodukce.

Během tříleté prospektivní studie bylo sledováno 119 žen s poruchou plodnosti. Ženy byly rozděleny do čtyř skupin – 32 žen mělo darovaný oocyt, 31 mělo diagnózu nevysvětlená neplodnost, 33 trpělo opakovaným potrácením a 26 žen mělo poruchu implantace. Poslední dvě skupiny měly normální preimplantační screeningové vyšetření. U všech žen byla provedena vyšetření proteinu C, S, antitrombinu III, aktivované proteinové C rezistence, antikardiolipinových protilátek ve třídě IgG a IgM, homocysteinu, faktoru V (Leiden), mutace protrombinu G 20210A, mutace MTHFR C 677T, hladiny TSH, volného tyroxinu, antiperoxidálních protilátek a antityreoglobulinových protilátek.

Výskyt trombofilie byl ve všech skupinách vysoký a podobný, ve skupině s poruchou implantace byl větší, avšak statisticky nevýznamný výskyt rezistence na aktivovaný protein C, lupus antikoagulans a kombinovaných trombofilií. Výskyt antityreoideálních protilátek byl podstatně větší ve skupinách s nevysvětlenou neplodností a poruchou implantace embryí ve srovnání se skupinou s opakovaným potrácením a kontrolní skupinou. Hodnoty hormonů štítné žlázy byly ve všech skupinách normální.

Závěrem bylo možno konstatovat, že po vyloučení chromozomálních aberací je možno považovat trombofilie za etiologický faktor při selhání implantace embryí. Přítomnost antityreoideálních protilátek je významně spjata s nevysvětlenou neplodností a implantačním selháním.

(moa)

Zdroj: The role of thrombophilia and thyroid autoimmunity in unexplained infertility, implantation failure and recurrent spontaneous abortion. Human Reproduction 2008;23(2):278-284.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití probiotik v klidové fázi přispívá ke zlepšení stavu střevní sliznice na myším modelu kolitidy

Podle nové studie může probiotikum obsahující bakterii Bacillus polyfermenticus pomoci myším zbavit se následků kolitidy. Dochází k tomu díky vlivu na angiogenezi a zlepšení hojení ran střevní sliznice. Angiogenní efekt B. polyfermenticus na intestinální mikrovaskulární endoteliální buňky je zprostředkován pomocí IL-8.

Krevní transfuze v léčbě akutní anemie u nespecifických střevních zánětů

Alogenní krevní transfuze se často používá jako první volba při léčbě akutní anemie u pacientů se zánětlivým onemocněním střev, zejména pokud vznikla v důsledku gastrointestinální nebo peroperační krevní ztráty. Shrnout tento postup se pokusili lékaři z transfuzního oddělení ve španělském univerzitním městě Zaragoza.

Vaginální gel s progesteronem – stejná účinnost a lepší tolerance než intramuskulární aplikace

Podle nového výzkumu je během IVF stejně účinný a lépe tolerovaný progesteron ve formě vaginálního gelu než v podobě intramuskulárních injekcí.Všechny novinky