Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Volba nejlepšího embrya – hodnocení morfologie, nebo morfokinetiky?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 20.4.2015

Volba nejlepšího embrya – hodnocení morfologie, nebo morfokinetiky?

Článek se zabývá problematikou výběru optimálního embrya v IVF cyklech a srovnává hodnocení výběru pomocí morfologických znaků a morfokinetických změn embrya, detekovaných pomocí metody time-lapse imaging.

Správný výběr embryí s nejvyšším vývojovým potenciálem představuje základ pro úspěšný IVF cyklus. Současné hodnocení embryí je založeno na morfologických znacích, vyšetřovaných mikroskopicky v předem určených časových úsecích. Hodnocen bývá stupeň fragmentace, přítomnost a počet jader a velikost, počet a symetričnost blastomer u každého embrya. K odstranění intra a interobservačních nesrovnalostí byly vyvinuty metody sekvenčního monitorování embryí v časných stadiích během časové smyčky (time-lapse monitoring – TLM).

V obsáhlém článku švédských a dánských autorů jsou diskutovány četné vědecké práce, z nichž vyplývá, že závěry sledování embryí pomocí TLM mohou být použity k predikci jejich implantace, výskytu aneuploidií a k předpovědi schopnosti dalšího vývoje blastocysty. Ke zhodnocení výše uvedených cílů jsou v různých studiích užity rozdílné parametry. Při hodnocení implantační schopnosti embryí bylo zjištěno, že intervaly nutné pro vývoj 5buněčného embrya a intervaly mezi 1.–2. a 2.–3. mitotickým dělením mají větší výpovědní schopnosti než samotné hodnocení morfologie embryí. Podobně rychlé rozdělení jedné buňky na tři v intervalu kratším než 5 hodin je považováno za silně negativní marker pro implantaci embrya.

Při hledání hodnot, které by nejlépe predikovaly další úspěšný vývoj blastocysty, jsou v četných studiích jmenována následující data: trvání první cytokinézy, přímé rozdělení jedné buňky na tři buňky a doba k dosažení 3buněčného stadia, avšak tyto parametry nekorelovaly s graviditami. V situacích, kdy není možné provést prodlouženou kultivaci, však mohou tyto parametry usnadnit výběr optimální blastocysty pro transfer embrya v den 2/3.

Existují snahy pro využití TLM vyšetření k identifikaci aneupoidních embryí, jejichž implantace končí většinou časným ukončením gravidity. Studie na toto téma prováděly v den 3 biopsii blastomery a analyzovaly chromozomální obsah pomocí komparativní genomové hybridizace. U aneuploidních embryí je popisováno opoždění iniciální tvorby blastuly a delší doba vytvoření kompletní blastuly ve srovnání s euploidními embryi.

Prvotní nadšení pro TLM je však vystřídáno kritickými studiemi, které se zabývají dalšími důležitými faktory pro kvalitu vyvíjejícího se embrya (např. pO2, fertilizační metoda, typ kultivačního média, věk žen, nikotinismus, bazální hladina androgenů, typ gonadotropinů užitých ve stimulačním protokolu).

Podle názoru autorů článku má užití TLM v IVF laboratořích své opodstatnění, i když některé morfokinetické modely pro selekci embryí měly menší výpovědní hodnotu než samotné morfologické hodnocení embryí. Další výzkum na toto téma by měl objasnit cost-benefit relativně vysokých ekonomických nákladů u metody time-lapse monitoring.

(moa)

Zdroj: Kirkegaard K., Ahlström A., Ingerslev H. J., Hardarson T. Choosing the best embryo by time lapse versus standard morphology. Fertil Steril. 2015 Feb; 103 (2): 323–32.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,6/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv aplikace redukované dávky hCG na indukci ovulace a výsledek gravidit u žen v IVF cyklech

Srovnání vlivu rozdílného dávkování hCG při indukci ovulace u žen léčených v cyklech IVF. Exogenní lidský choriový gonadotropin (hCG) je často používán k vyvolání ovulace v kontrolovaných ovariálních stimulačních protokolech. V in vitro cyklech (IVF) cyklech je většinou užívána dávka 10 000 IU.

Nové poznatky o derivátech bisfenolu A a neplodnosti

Bisfenol A, všeobecně známý pod zkratkou BPA a masově používaný v průmyslové výrobě, je nechvalně proslulý svým nežádoucím působením na člověka. Nově vyvíjené látky BPS a BPF bohužel nevypadají o nic slibněji.

Souvislost mezi porodní hmotností a hodnotami spermiogramu u mužů s poruchou plodnosti

Na základě teorie tzv. fetálního programování lze předpokládat, že nitroděložní prostředí, které odráží mimo jiné i výživu těhotné ženy, může mít dopad na reprodukční schopnosti budoucích potomků. Studie zkoumá vztah porodní hmotnosti a hodnot spermiogramu mužů s poruchou plodnosti v dospělém věku.Všechny novinky