Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv počtu dětí na délku života žen

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 14.6.2015

Vliv počtu dětí na délku života žen

Průměrný počet narozených dětí na jednu ženu v posledních desetiletích v rozvinutých zemích klesá, což vede ke stárnutí populace a významným demografickým změnám. Shelley Ehrlichová z Oddělení epidemiologie a biostatistiky Univerzity v Cincinnati (Ohio, USA) publikovala v květnu 2015 přehled probíhajících diskusí a výsledků studií zabývajících se souvislostí mezi fertilitou a délkou života. Podtrhuje potřebu pochopit mechanismus, který je po

Dříve provedené studie naznačovaly pozitivní souvislost mezi pozdním věkem při posledním porodu a délkou života žen, věk prvního porodu přitom podle těchto dat délku života neovlivňoval. Současné kohortové studie u žen z Anglie a Walesu narozených v letech 1911 až 1940 a u žen z Izraele, které porodily v letech 1996–1976, ukazují, že křivka závislosti délky života na počtu porodů má tvar písmene U. V britské studii měly nullipary a ženy s ≥ 5 dětmi významně vyšší celkovou mortalitu než ženy se 2–3 dětmi. Další rizika zvýšené mortality zahrnovala porod před 20. rokem věku, krátký interval mezi porody a porod dvojčat. V izraelské studii byla vyšší mortalita zjištěna u žen s 1 a s ≥ 5 dětmi v porovnání se ženami se 2–4 dětmi, a to i po adjustaci na sociodemografické charakteristiky, zdraví matky a průběh porodu.

I když otázka souvislosti mezi fertilitou a délkou života není dosud uspokojivě objasněna, je zřejmé, že se v posledních letech mění trendy v porodnosti i délce života. Narůstající výskyt obezity, expozice různým chemickým látkám ovlivňujícím činnost endokrinního systému a záměrné oddalování těhotenství do vyššího věku budou i nadále důvodem zvyšujícího se využívání léčby infertility.

(zza)

Zdroj: Ehrlich S. Effect of fertility and infertility on longevity. Fertlity and Sterility 2015; 103; 5: 1129–1134.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podpora luteální fáze po stimulaci maturace oocytů agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu

Dosažení adekvátní luteální fáze v cyklech pro stimulaci dozrávání oocytů agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu (GnRH) je problematické. V těchto cyklech totiž dochází v důsledku podání agonisty GnRH k indukci časné luteolýzy.

Konzumace ovoce a zeleniny s vysokým obsahem pesticidů může zhoršovat kvalitu spermatu

V nedávno publikované americké studii byla konzumace ovoce a zeleniny s vysokým reziduálním obsahem pesticidů spojena s nižším počtem spermií, menším objemem ejakulátu a nižším procentem morfologicky normálních spermií.

Stimulace maturace oocytů agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu za účelem in vitro fertilizace

Stimulace agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu (GnRH) vede k excelentní maturaci oocytů během IVF cyklů. Riziko vzniku ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS) je při tomto postupu navíc velmi nízké.Všechny novinky