Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv kvality morfologie spermií na úspěšnost intrauterinní inseminace

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 5.1.2015

Vliv kvality morfologie spermií na úspěšnost intrauterinní inseminace

Cílem předkládané studie je určení vlivu kvality spermií na pravděpodobnost otěhotnění při použití intrauterinní inseminace (IUI) jako metody léčby neplodnosti.

Problém neplodnosti v současné době nabývá na významu a s ním i potřeba kvalitní léčby. Zhruba jeden ze šesti párů usilujících o početí se bohužel setká s nějakou formou neplodnosti. Mužská neplodnost je přítomna ve 30–50 % případů, ve 20 % je její jedinou příčinou.

Vyhodnocování kvality spermatu

Analýza kvality spermatu zahrnuje vyhodnocení koncentrace, motility a morfologie spermií. Pro účel studie byla vybrána Krugerova–Tybergerova metoda (SSM), hodnotící kvalitu spermií po morfologické stránce. Pokud je SSM v rozmezí 0–4 %, je pravděpodobnost spontánního otěhotnění velmi malá, naopak hodnota 14 % je považována za normální.

Design studie

Studie probíhala retrospektivně na 408 párech podstupujících celkem 856 cyklů IUI bez rozlišení důvodu neplodnosti. Díky tomu bylo zastoupení příčin neplodnosti velmi pestré, od endometriózy přes ovariální dysfunkci až po oligospermii jako důvod mužské neplodnosti. Páry byly rozděleny dle hodnoty SSM, za hranici byla brána hodnota 4 %. IUI byla hodnocena jako úspěšná, pokud bylo zaznamenáno následné intrauterinní těhotenství s patrnými srdečními ozvami.

Výsledky studie

Nebyl prokázán žádný statisticky významný rozdíl v pravděpodobnosti otěhotnění mezi skupinami pacientů se SSM pod 4 % a pacientů se SSM vyšším než 4 % (17,3 % vs. 16,7 %). Ve skupině se SSM pod 4 % byla průměrná hodnota SSM 2,4 %, ve druhé skupině pak 9,9 %.

Závěr

Nevyhovující parametry kvality morfologie spermií nejsou spojeny s nižší pravděpodobností otěhotnění u párů podstupujících IUI. Zhoršená kvalita spermií by tedy neměla být jediným důvodem, proč vynechat metodu IUI a přejít rovnou ke klasickému IVF, neboť není predikčním faktorem úspěšnosti. Naopak protože se z hlediska pravděpodobnosti gravidity nic nemění, mělo by se metody IUI využít jako první, neboť se jedná o metodu méně invazivní s jasnými pozitivy pro matku i pro plod.

Zdroj: Deveneau N. E. Impact of sperm morphology on the likelihood of pregnancy after intrauterine insemination. Fertility and Sterility 2014; 102 (6): 1584–1590.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv preimplantační genetické diagnostiky na stav novorozence

Techniky umělého oplození jsou obecně spojovány s vyšším rizikem pro plod v porovnání se spontánním těhotenstvím. Nicméně otázkou zůstává jasná příčina. Proto si následující studie dala za cíl stanovit, zda a jaké riziko přináší použití preimplantační genetické diagnostiky.

Srovnání výsledků IVF při použití čerstvých či vitrifikovaných oocytů

Kryokonzervace oocytů se provádí pomocí nových vědeckých poznatků, které do praxe zavádějí metodu vitrifikace, což znamená proces rychlého zmražení. Tato metoda je k oocytům šetrnější, a zvyšuje tak kvalitu pro jejich použití v pozdějším cyklu umělého oplodnění. Španělští autoři srovnávali výsledky užití vitrifikovaných oocytů a čerstvých oocytů z pohledu porodnických i perinatálních.

Idiopatická infertilita není způsobena přítomností vakuol ve spermiích

Zjišťování přítomnosti vakuol ve spermiích bylo až dosud prováděno pouze s cílem vybrat vhodné spermie do cyklů umělého oplodnění. Zároveň se ale zdálo, že by tento parametr mohl do budoucna sloužit i k hodnocení mužské fertility. Autoři článku publikovaného v časopise Human Reproduction se proto pokusili odpovědět na otázku, zda nadměrné zmnožení vakuol v hlavičce spermie může být opravdu odpovědné za idiopatickou mužskou infertilitu?Všechny novinky