Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv kultivace lidských embryí in vitro na porodní hmotnost novorozenců

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 18.4.2010

Vliv kultivace lidských embryí in vitro na porodní hmotnost novorozenců

Je velmi dobře známo, že výsledky jednočetných těhotenství po metodách umělého oplodnění (IVF a ICSI) bývají ve srovnání s graviditami po spontánní koncepci výrazně horší. Ze studie Helmerhorsta a kolegů (2004) vyplynulo, že gravidity po IVF jsou spojeny se zvýšeným rizikem pro porod dětí před 37. týdnem gestace, dále novorozenců s porodní hmotností pod 2 500 g či novorozenců s porodní hmotností pod 10. percentilem pro daný gestační věk (SGA – small for gestational age).

Tyto výsledky byly přisuzovány podmínkám in vitro kultivace a hormonální stimulaci žen a spojovány s délkou infertility u pacientek. I když další studie zabývající se perinatálními výsledky gravidit po IVF nepotvrdily zcela jasně negativní efekt metod asistované reprodukce, z mnohočetných animálních prací je zřejmé, že IVF technologie (např. použití rozličných kultivačních médií pro embrya) dokáže značně ovlivnit perinatální výsledek včetně abnormální porodní hmotnosti.

Autoři studie srovnávali efekt kultivace in vitro na perinatální parametry gravidit po metodách asistované reprodukce. Jako kultivační prostředí byly použity dva typy komerčně dostupných sekvenčních médií: u 412 pacientek Vitrolife AB (Göteborg, Švédsko) a u 414 pacientek Cook (Brisbane, Austrálie). S výjimkou médií měly obě skupiny shodnou ovariální stimulaci, fertilizaci, kultivaci a transfer embrya.

Po srovnání 110 živě narozených novorozenců ze skupiny Vitrolife se 78 novorozenci ze skupiny Cook bylo zjištěno, že hmotnost dětí obecně a hmotnost vztažená ke gestačnímu stáří a pohlaví byla výrazně vyšší v první skupině. I po provedení vícenásobné regresní analýzy s ostatními proměnnými, které by mohly ovlivnit porodní hmotnost dětí, byl výsledek shodný ve prospěch media Vitrolife.

Jak je patrné již z animálních studií, podmínky kultivace in vitro mohou vést k poruchám v mRNA expresi v preimplantovaných embryích, které přetrvají během fetálního vývoje a vedou k abnormální genové expresi, zodpovědné za některé patologie u potomků. Současná studie potvrdila, že i krátká perioda kultivace lidských embryí v rozmezí 2–3 dnů může mít signifikantní vliv na hmotnost porozených dětí.

(moa)

Zdroj: Effect of in vitro culture of human embryos on birthweight of newborns. Human Reproduction 2010, 25 (3): 605–612; doi: 10.1093/humrep/dep456

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv intramurálních fibromů na výsledek IVF cyklů – metaanalýza

Děložní fibromy se vyskytují až u 30 % žen ve fertilním věku, a ačkoliv většina těchto žen je plodných, mohou fibromy deformovat děložní dutinu a tím sekundárně ovlivňovat fertilitu.

Antimüllerův hormon – nový prediktivní marker v asistované reprodukci?

Antimüllerův hormon (AMH) je dimerický glykoprotein, který působí na růst a diferenciaci tkání a má zásadní roli při diferenciaci mužského pohlaví. V případě jeho exprese v Sertolliho buňkách ve fetálních testes AMH indukuje regresi Müllerova duktu. Pokud hormon není přítomen, z tohoto duktu vzniká děloha, vejcovody a horní část pochvy.

Genetické testování u kolorektálního karcinomu: kromě KRAS mutace existují další tři kandidáti

Idiopatické střevní záněty jsou spojeny se zvýšeným rizikem kolorektálního karcinomu. Podle nové italské studie by měli onkologové v budoucnu u svých pacientů s kolorektálním karcinomem testovat nejen přítomnost KRAS mutace, ale také výskyt tří dalších biomarkerů.Všechny novinky