Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv body mass indexu na incidenci recidivujících potratů

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 6.8.2010

Vliv body mass indexu na incidenci recidivujících potratů

Recidivující aborty (RA) jsou definovány jako výskyt tří a více následných potratů a vyskytují se průměrně u 1 % párů ve fertilním věku. Jako příčina recidivujících abortů bývají udávány chromozomální aberace, uterinní patologie, imunologické a hemokoagulační abnormity, avšak v 50 % případů zůstává etiologie potratů neobjasněna. Je známo, že obezita, jejíž prevalence v současné době vzrůstá, je spojena s řadou negativních vlivů na reprodukci ženy.

Z řady studií vyplývá, že obézní ženy mají signifikantně zvýšené riziko potratů bez ohledu na způsob koncepce. Autoři studie se zaměřili na sledování vztahu různých stupňů obezity k incidenci potratů v budoucí graviditě u žen, které již měly pozitivní anamnézu RA.

Do retrospektivní studie provedené v Royal Hallamshire Hospital (Sheffield) bylo zařazeno 491 žen s celkem 844 graviditami. Obezita žen byla hodnocena dle BMI, vypočteného dle vzorce BMI = hmotnost/výška2 (kg/m2). Skupina obézních pacientek měla BMI větší než 30 kg/m2 (rozděleno do podskupin: mírná obezita s BMI 30,0–34,9 kg/m2 a střední a těžká obezita s BMI 35 kg/m2 a více). Neobézní ženy měly BMI do 30 kg/m2 (podvýživa s BMI < 19,0 kg/m2, normální hmotnost s BMI 19,0–24,9 kg/m2 a nadváha s BMI 25,0–29,9 kg/m2).

Při vyhodnocování výsledků bylo zjištěno, že ve srovnání s ženami s normální hmotností měly obézní a podvyživené pacientky signifikantně vyšší výskyt potratů v následovných graviditách. Hodnota BMI 25,0–29,9 kg/m2 nebyla spojena se signifikantně významným nárůstem potratů v dalších graviditách, protektivní účinek je přičítán mírnému nárůstu leptinu v séru těchto žen. Z vyhodnocovaných rizikových faktorů pro RA byl za nejvýznamnější označen pokročilý věk rodičky, BMI byl na druhém místě ve významnosti.

Pro klinickou praxi vyplynul z této studie důležitý fakt, že u žen s pozitivní anamnézou RA koreluje nárůst BMI na hodnoty vyšší než 30 kg/m2 se zvýšeným procentem opakovaných abortů v dalších těhotenstvích.

(moa)

Zdroj: Body mass index and risk of miscarriage in women with recurrent miscarriage. Fertility and Sterility, Vol. 94, No. 1, June 2010, doi: 10.1016/j.fertnstert.2009.03.021

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Úloha fekálního kalprotektinu v predikci relapsu Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy

Kalprotektin je leukocytární protein, který se uvolňuje z leukocytů po jejich aktivaci. Obsah kalprotektinu ve stolici tedy koreluje s množstvím leukocytů vyloučených do střevního lumen. Vyšetření fekálního kalprotektinu je neinvazivní a jednoduchou diagnostickou metodou, která slouží k odlišení funkčních a organických poruch gastrointestinálního traktu.

Zkušenosti pacientů s léčbou poruch plodnosti v zahraničí

V současné době narůstá počet nedobrovolně bezdětných jedinců, kteří se rozhodli vyhledat léčbu poruchy plodnosti v jiné než mateřské zemi.

Význam preimplantační genetické diagnostiky u nosičů genetické translokace a s opakovanými aborty

U jedinců s genetickou translokací jsou poruchy fertility a opakované potraty zapříčiněny vysokým procentem nebalancovaných gamet, zhoršenou nebo sníženou gametogenezí a velkým procentem výskytu nebalancovaných embryí.Všechny novinky