Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv agonistů dopaminu na výskyt a závažnost ovariálního hyperstimulačního syndromu u IVF/ICSI cyklů

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 8.10.2010

Vliv agonistů dopaminu na výskyt a závažnost ovariálního hyperstimulačního syndromu u IVF/ICSI cyklů

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) je vážná komplikace ovariální stimulace vyskytující se v 1–14 % všech IVF/ICSI cyklů. OHSS může být provázen masivním zvětšením vaječníků, ascitem, hydrotoraxem, poruchou funkce jater a ledvin a vést až ke zrušení IVF cyklu.

Časná forma OHSS je spojena s odpovědí vaječníků na exogenní podání lidského choriového gonadotropinu (HCG) s latencí 3–5 dní po aplikaci. Pozdní forma vzniká na základě endogenní produkce HCG 10–17 dní později. V etiopatogenezi OHSS se uplatňuje vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), který působením na VEGFR-2 receptory zvyšuje vaskulární permeabilitu.

K prevenci OHSS a redukci závažnosti průběhu je zkoušeno podávání agonistů dopaminu, které v animálních pokusech v malých dávkách společně s HCG inaktivují dopaminové D2 receptory a snižují vaskulární permeabilitu bez ovlivnění angiogeneze. Na dané téma byla provedena již řada klinických studií a autoři popisované systematické metaanalýzy měli za cíl zodpovědět otázku, zda lze skutečně ovlivnit výskyt a závažnost OHSS u vysoce rizikových pacientek podrobujících se ovariální hyperstimulaci v IVF/ICSI léčebných cyklech.

Do metaanalýzy byly zařazeny 4 klinické studie zahrnující celkem 670 žen. Primárním pozorováním bylo srovnání incidence OHSS u randomizovaných žen po podávání dopaminového agonisty cabergolinu s ženami bez léčby v IVF/ICSI cyklech. Ve skupině s cabergolinem došlo k signifikantnímu poklesu incidence OHSS (OR 0,41, 95% CI 0,25–0,66) s absolutním snížením rizika. Statisticky signifikantní snížení závažnosti průběhu OHSS však nebylo prokázáno. Sekundárně sledovanými parametry byly procento gravidit, procento potratů a počet živě narozených dětí. Tyto parametry se v obou skupinách signifikantně nelišily. Z metaanalýzy vyplynulo, že profylaktické podávání cabergolinu snižuje incidenci, nikoli však závažnost OHSS, a léčba agonistou dopaminu neovlivnila negativně výsledek gravidit.

(moa)

Zdroj: Can dopamine agonists reduce the incidence and severity of OHSS in IVF/ ICSI treatment cycles? A systematic review and meta-analysis. Human Reproduction Update, 2010, Vol. 16, No. 5, pp. 459–466.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kouření u pacientů s IBD – kdy pacienti přestávají kouřit?

Kouření, ať už aktivní, nebo pasivní, ovlivňuje vznik a průběh zánětlivých střevních onemocnění (IBD). Zatímco u Crohnovy choroby zánět zhoršuje, u ulcerózní kolitidy naopak může mít pozitivní účinek.

Souvislost mezi juvenilní idiopatickou artritidou a zánětlivými střevními onemocněními

Juvenilní idiopatická artritida i zánětlivá střevní onemocnění jsou autoimunitní onemocnění, která se často vyskytují spolu. Jak ve své studii zkoumali dětští lékaři z pařížské Université Paris-Descartes, u některých pacientů léčených s JIA se právě IBD vyvinuly.

Cytokiny jako prediktor gravidity u pacientek léčených metodou IVF – ISCI

Fyziologická funkce ovarií je ovlivňována řadou regulačních mechanismů, mezi které zahrnujeme steroidní hormony, gonadotropiny, růstové faktory a cytokiny.Všechny novinky