Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Snížení počtu vícečetných gravidit – nový cíl reprodukční medicíny

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 18.8.2010

Snížení počtu vícečetných gravidit – nový cíl reprodukční medicíny

Gravidity po spontánní koncepci jsou na rozdíl od gravidit vzniklých na základě metod asistované reprodukce většinou jednočetné. Mezi jednoznačný rizikový faktor pro vznik mnohočetných gravidit patří i počet transferovaných embryí. Protože jsou vícečetné gravidity zatíženy porodnickými a perinatálními riziky, cílem reprodukční medicíny by mělo být jednočetné těhotenství. V každém případě by nemělo dojít ke koncepci trojčat a vícečetným graviditám. V USA patří mezi řešení vícečetné gravidity selektovaná fetocida, která je v Rakousku odmítána z etických a psychologických důvodů.

Počet transferovaných embryí je ovlivňován také legislativními podmínkami v dané zemi. Ve státech, kde je metoda IVF/ISCI hrazena pojišťovnami, je omezení počtu transferovaných embryí snadněji proveditelné než v zemích, kde finanční náklady hradí rodiče, kteří právě z těchto důvodů často akceptují i vícečetnou graviditu. Jednoznačné legislativní nařízení transferu single embrya není také vhodné, protože je nutné posuzovat každý pár a jeho zdravotní aspekty individuálně.

Protože omezení transferovaných embryí přináší i riziko snížení úspěšnosti IVF metod, jsou hledány nové postupy. Rakouská IVF společnost ve spolupráci se Společností pro reprodukční medicínu a endokrinologii v Rakousku vydala doporučení k maximálnímu počtu transferovaných embryí. Toto doporučení čerpalo z guidelines vydaných Society for Assisted Reproductive Technology v roce 2008.

Počet transferovaných embryí se odvíjí od věku matky, morfologické kvality embryí, počtu již prodělaných IVF cyklů, počtu embryí vhodných eventuálně ke kryokonzervaci a počtu již existujících potomků daného páru. U pacientek pod 35 let a ve věkové hranici 35–37 let s dobrými vstupními podmínkami (první IVF cyklus, dobrá morfologická kvalita embryí a dostatek embryí ke kryokonzervaci) je doporučován přenos pouze jediného embrya. Horší prognóza je spojena s existencí minimálně jednoho embrya kvality C, v tomto případě by měla být zvážena diagnostika pólového tělíska.

(moa)

Zdroj: Empfehlungen zur maximalen Anzahl zu transferierender Embryonen. Gemeinsame Empfehlungen der Österreichischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie, der Österreichischen IVF-Gesellschaft und der Österreichischen Gesellschaft für Sterilität, Fertilität und Endokrinologie. J GYNÄKOL ENDOKRINOL 2010; 20 (1).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence alternativních metod při léčbě neplodnosti v USA

V USA je udávána incidence infertility 7–17%, a přestavuje tak závažný společenský problém. Metody asistované reprodukce jsou spojeny s finančními výdaji, a proto se předpokládalo, že řada infertilních párů volí doplňkové či alternativní způsoby léčby.

Vliv body mass indexu na incidenci recidivujících potratů

Recidivující aborty (RA) jsou definovány jako výskyt tří a více následných potratů a vyskytují se průměrně u 1 % párů ve fertilním věku. Jako příčina recidivujících abortů bývají udávány chromozomální aberace, uterinní patologie, imunologické a hemokoagulační abnormity, avšak v 50 % případů zůstává etiologie potratů neobjasněna.

Úloha fekálního kalprotektinu v predikci relapsu Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy

Kalprotektin je leukocytární protein, který se uvolňuje z leukocytů po jejich aktivaci. Obsah kalprotektinu ve stolici tedy koreluje s množstvím leukocytů vyloučených do střevního lumen. Vyšetření fekálního kalprotektinu je neinvazivní a jednoduchou diagnostickou metodou, která slouží k odlišení funkčních a organických poruch gastrointestinálního traktu.Všechny novinky