Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Psychiatrická onemocnění a terapie neplodnosti

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 5.9.2010

Psychiatrická onemocnění a terapie neplodnosti

Neplodnost je obecný lékařský a sociální problém, postihující 10–15 % párů během jejich života. Je provázena emočním distresem a smutkem a řada pacientů ji považuje za nejrušivější zážitek v životě. I když pacientky s infertilitou netrpí psychiatrickým onemocněním, u většiny z nich se v souvislosti s neplodnosti či s její terapií objeví alespoň jeden z následujících stavů: strach, šok, pocity viny, manželský nesoulad, snížené sebevědomí, sexuální dysfunkce a sociální izolace. Z řady vědeckých studií vyplývá, že během léčby infertility trpí mírnou depresí 12–54 % žen a 12–23 % má úzkostné poruchy.

Autoři finské studie se zaměřili na sledování psychiatrické morbidity u pacientek s poruchou plodnosti v obdobích před terapií infertility a po ní ve srovnání s kontrolní skupinou. Hodnocen byl i vliv úspěšné léčby neplodnosti na psychický stav žen, počet hospitalizací byl porovnáván mezi ženami, které porodily, a těmi, které neporodily. Sledovaný soubor tvořilo 9 175 žen, které se v letech 1969–2006 podrobily jedné z metod asistované reprodukce (IVF, ISCI, KET) ve Finsku.

Ženy léčené pro neplodnost měly před zahájením terapie méně hospitalizací pro sledovaná psychiatrická onemocnění (deprese, psychotické a úzkostné poruchy, poruchy osobnosti, bipolární poruchy, poruchy příjmu potravy, abúzus alkoholu či drog) než ženy z kontrolní skupiny. Statistická významnost byla však prokázána pouze v případě psychotických poruch. Rozdíl v hospitalizacích zůstal neměnný i po uplynutí 10 let od léčby.

Ženy s neplodností však měly vyšší riziko vzniku poruchy přizpůsobivosti, naproti tomu riziko pro vznik závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách u nich bylo sníženo. Ženy s poruchou plodnosti, které porodily dítě, měly méně hospitalizací pro sledovaná psychiatrická onemocnění než infertilní ženy, které zůstaly bezdětné. Z uvedeného vyplývá riziko neúspěšné terapie infertility pro vývoj psychiatrického onemocnění.

(moa)

Zdroj:
Psychiatric disorders leading to hospitalization before and after infertility treatments. Human Reproduction 2010, Vol. 25, No. 8, pp. 2018–2023.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nové poznatky ve výzkumu probiotik

Za posledních pár let došlo k výraznému pokroku ve výzkumu probiotik, jehož cílem je zejména ozřejmit mechanizmus jejich účinku. Různé genomické a proteomické studie odhalují geny a proteiny podílející se na adaptaci probiotik v těle hostitele. Studie na buněčných kulturách a zvířecích modelech zdůrazňují úlohu probiotik při vývoji střeva, výživě, udržení mikrobiální rovnováhy, jejich cytoprotektivní efekt, bariérovou funkci a roli v oblasti přirozené imunity či zánětu.

Kapslová endoskopie v dětském věku

Kapslová endoskopie (CE) je bezpečná a užitečná metoda i u dětí s hmotností pouze 11,5 kg, uvádí závěry retrospektivní studie publikované v časopise Gastrointestinal Endoscopy. Autoři stude pod vedením dr. Noela z Medical College of Wisconsin v Milwaukee vyhodnocovali 123 po sobě následujících vyšetření kapslových endoskopií provedených u 117 pacientů.

Peristomická dermatitida

Peristomická dermatitida často postihuje kůži v okolí vyústění stomie. Tyto komplikace ale mnohdy pacienti lékaři neohlašují a dermatitida zůstává neléčená i roky, přestože významně ovlivňuje zvládnutí chirurgického výkonu, následnou rekonvalescenci pacienta a také kvalitu života.Všechny novinky