Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Poměr pohlaví u jednočetných gravidit po metodách asistované reprodukce

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 14.2.2010

Poměr pohlaví u jednočetných gravidit po metodách asistované reprodukce

V lidské populaci existuje dobře zdokumentovaný úbytek mužů po koncepci (primární poměr pohlaví), po porodu (sekundární poměr pohlaví) a po dosažení rovnováhy ve třetí nebo čtvrté dekádě života (terciární poměr pohlaví) a další snižování nastává ve stáří. Poměr mužského a ženského pohlaví u plodů potracených mezi 16. a 19. týdnem je 248:100, u předčasných porodů mezi 20. a 36. týdnem výrazně klesá k 130:100 a u porodů v termínu se ustaluje na 105:100. Sekundární poměr pohlaví je snižován řadou biologických a okolních faktorů, zahrnujících i zvyšující se věk rodičů, obezitu matek, různé stresové situace (tíživý finanční stav, válka aj.) a toxiny (kouření, pesticidy). Mužské reproduktivní faktory (snížená fertilita, abnormální charakteristika spermatu a vývoj karcinomu testes) výrazně přispívají k většímu počtu žen v populaci.

Cílem studie bylo zjistit vliv inseminace a mužského faktoru neplodnosti na poměr pohlaví u jednočetných gravidit po metodě asistované reprodukce. Jednalo se o retrospektivní studii a údaje byly získány z databáze SART CORS, zahrnující data z více než 90 % klinik asistované reprodukce v USA. Do studie bylo zahrnuto 15 164 jednočetných gravidit od 22. týdne gestace, ze kterých byl porozen živý jedinec. Gravidity byly fertilizované pouze ejakulovaným spermatem a rozdělené podle užití buď inseminace (5 773 gravidit), nebo metody ICSI (intracytoplasmic sperm injection – 9 391 gravidit), přítomnosti faktoru mužské neplodnosti a podle stadia embrya při transferu.

Celkový poměr pohlaví (chlapci/dívky) ze sledovaného souboru byl 52 %, pro stadium rýhujícího se embrya 48,9 % a 51,6 % pro embrya ve stadiu blastocysty. Dále bylo zjištěno, že pro embrya ve stadiu blastocysty byl poměr pohlaví po ICSI 49,6 % a 54,9 % bez této metody. Faktor přidružené mužské neplodnosti se u tohoto stadia embryí neprojevil jako statisticky významný. U embryí ve stadiu rýhování nebyl poměr pohlaví významně ovlivněn ani metodou ICSI, ani mužskou neplodností. Závěrem lze tedy říci, že metoda ICSI zejména při použití u embryí ve stadiích blastocysty způsobuje pokles v poměru pohlaví v neprospěch chlapců.

(moa)

Zdroj: The sex ratio of singleton offspring in assisted conception pregnancies. Fertility and Sterility Vol. 92, No. 5, November 2009. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.08.107

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

MR enterografie snižuje radiační zátěž u pacientů se záněty tenkého střeva

Magnetická rezonance (MR) je efektivním nástrojem pro hodnocení stavu a monitoring léčby u pacientů s Crohnovou chorobou. Předností MR enterografie je, že nevystavuje pacienty riziku zvýšeného radiačního záření...

Transplantace tenkého střeva

Transplantace tenkého střeva nabízí naději na prodloužení délky života a zlepšení jeho kvality dospělým i dětem se selhávající funkcí střeva a život ohrožujícími komplikacemi dlouhodobé totální parenterální výživy...

Kouření a varikokéla – kombinace zhoršující morfologii a motilitu spermií

Kouření u mužů trpících varikokélou zhoršuje motilitu a morfologii spermií. Dospěli k tomu lékaři z italské univerzity. Jejich studie naznačuje negativní synergický účinek kouření a varikokély.Všechny novinky