Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Perorální tacrolimus v terapii steroidrefrakterní ulcerózní kolitidy

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 13.5.2012

Perorální tacrolimus v terapii steroidrefrakterní ulcerózní kolitidy

V květnovém vydání časopisu Inflammatory Bowel Disease byly publikovány výsledky multicentrické studie zaměřené na použití perorálního tacrolimu (FK506) u hospitalizovaných pacientů se steroidrefrakterní ulcerózní kolitidou (UC).

Této placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studie se účastnilo celkem 62 pacientů se steroidrefrakterní středně těžkou až těžkou formou UC. Pacienti byli následně na dobu 2 týdnů randomizováni buď do skupiny užívající tacrolimus, nebo do skupiny s placebem. Aktivita nemoci byla hodnocena pomocí indexu aktivity nemoci (Disease Activity Index, DAI). Za vstupní kritérium bylo považováno celkové DAI skóre 6 a více, stejně tak jako endoskopické subskóre 2 nebo 3. Klinická odpověď byla definována jako zlepšení ve všech oblastech DAI. Slizniční hojení bylo definováno pomocí endoskopického subskóre 0 nebo 1 a klinická remise pak jako celkové DAI skóre ≤ 2 s individuálním subskóre 0 nebo 1.

Průměrné celkové DAI skóre při vstupu do studie bylo 9,8 ± 1,61 ve skupině s tacrolimem a 9,1 ± 1,05 ve skupině s placebem. Ve 2. týdnu dosáhlo klinické odpovědi 50 % pacientů (16/32) ve skupině léčené tacrolimem a 13,3 % (4/30) ve skupině s placebem (p = 0,003). Slizniční hojení bylo pozorováno u 43,8 % pacientů (14/32) ve skupině s tacrolimem a u 13,3 % pacientů (4/30) ve skupině s placebem (p = 0,012). Klinické remise pak bylo dosaženo pouze u pacientů s tacrolimem, a to v 9,4 % (3/32, p = 0,238). Terapie byla obecně dobře snášena, přičemž byly pozorovány pouze nezávažné vedlejší účinky.

Terapie peorálním tacrolimemu u pacientů se steroidrefrakterní UC vedla ke zkrácení akutní fáze nemoci a navodila rychlé slizniční hojení. Tyto výsledky naznačují, že terapie tacrolimem je vhodná jako alternativní léčba steroidrefrakterní UC.

(mik)

Zdroj: Ogata H. et al. Double-blind, placebo-controlled trial of oral tacrolimus (FK506) in the management of hospitalized patients with steroid-refractory ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis, 18: 803–808; doi: 10.1002/ibd.21853

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv genetických a environmentálních faktorů na rozvoj zánětlivých střevních onemocnění u britských dvojčat

Studie na dvojčatech umožňují nahlédnout do složitých interakcí mezi genetickými a environmentálními faktory uplatňujícími se při rozvoji zánětlivých střevních onemocnění (IBD).

Výhody kombinovaného perorálního a rektálního podání mesalazinu

Kombinované perorální a rektální podávání mesalazinu (Pentasa) je možné u pacientů s rozsáhlou mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou – výhody kombinace dokladují výsledky randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie.

Místní a systémová biologická dostupnost 5-ASA – srovnání tří různých přípravků

Biologická dostupnost tří přípravků (Asacol, Claversal a PENTASA) obsahujících pouze kyselinu 5-aminosalicylovou (5-ASA) byla předmětem studie dánských autorů. Zmiňované studie se účastnilo 8 pacientů s ileostomií a 12 zdravých jedinců, u nichž byla biologická dostupnost hodnocena po 6 dnech léčby dávkou 2 g 5-ASA.Všechny novinky