Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Perinatální vývoj a hospitalizace do 3 let života u dvojčat po metodách asistované reprodukce

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 30.10.2009

Perinatální vývoj a hospitalizace do 3 let života u dvojčat po metodách asistované reprodukce

Dvojčata se narodí zhruba ve 20–30 % těhotenství po metodách asistované reprodukce (ART), zatímco po spontánní koncepci vznikají dvojčata pouze v 1 % případů. Je známo, že mnohočetné porody jsou spjaty s vyšším rizikem perinatální a kojenecké mortality a morbity. Tento fakt také vysvětluje zvýšené riziko horší prognózy pro děti po ART cyklech. Skutečnost, že použití transferu jediného embrya dramaticky redukuje procento vícečetných porodů a s tím spojených perinatálních rizik, by měla být pečlivě zvážena rodiči i lékaři.

Srovnání výsledků mezi dvojčaty po spontánní koncepci a z cyklů ART může být ovlivněno různým zastoupením monozygozity a tím i monochoriální placentace. Společná placenta, přítomná u dvou třetin monozygotních dvojčat, je spojena se zvýšeným rizikem mortality a morbidity pro novorozence. V bělošské populaci vzniká po spontánní koncepci v průměru 22 % monozygotních dvojčat. U ART cyklů je vlivem transferu a následné implantace více než jednoho embrya většina dvojčat dizygotních. Ve srovnání s graviditami po spontánní koncepci zde existuje větší riziko rozdělení embrya, takže se prokázalo, že cca 2 % dvojčat po ART jsou monochoriální.

Cílem popisované studie bylo porovnat perinatální vývoj a počet hospitalizací v nemocnici u všech dvojčat do 3 let věku porozených v letech 1994 až 2000 v západní Austrálii. První skupinu tvořila dvojčata porozená po ART cyklech (IVF, ISCI nebo GIFT), kontrolní skupina byla sestavena z dvojčat po spontánní koncepci. Ve snaze eliminovat vliv monochoriální placentace tvořila druhou skupinu dvojčata s rozdílným pohlavím. Bylo zjištěno, že dvojčata po ART měla ve srovnání s kontrolní skupinou větší riziko nepříznivého perinatálního vývoje, zahrnující předčasný porod, sníženou porodní hmotnost a úmrtí. V prvním roce života byla dvojčata po ART déle hospitalizována v porodnicích, měla 60% pravděpodobnost přijetí na JIP a zvýšené riziko rehospitalizací. Vyšší riziko pro pobyt v nemocnicích přetrvávalo ještě v druhém roce života dětí, ale ve třetím roce již nebylo statisticky signifikantní.

Páry podstupující metody asistované reprodukce by si měly být vědomy nejen perinatálních rizik spojených s porodem dvojčat, ale i skutečností, že dvojčata po ART mají zvýšené riziko pobytu na neonatálních JIP a přijetí do nemocnic během prvních 3 letech života.

(moa)

Zdroj: Twins born following assisted reproductive technology: perinatal outcome and admission to hospital. Human Reproduction, Vol. 24, No. 9 pp. 2321–2331, 2009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Průlomová studie přinesla nové poznatky, které objasňují patogenezi Crohnovy nemoci: vliv mutace genu NOD2 na rozvoj onemocnění

U 25 procent pacientů s Crohnovou nemocí se vyskytuje mutace v genu nazývaném NOD2 (nucleotide-binding oligomerization domain containing 2), avšak není zcela jasné, jakým způsobem se tato mutace podílí na vzniku a průběhu nemoci.

Srovnání užívaných metod analgezie a anestezie při odběru oocytů

Ačkoliv je získání oocytů transvaginálním přístupem méně invazivní než laparoskopický odběr, může být tento zákrok nejbolestivěji vnímanou procedurou během procesu IVF.

Biopsie pólového tělíska v diagnostice monogenních onemocnění

Alternativou k preimplantační genetické diagnostice je vyšetření pólového tělíska. Studii zaměřenou na zjišťování efektivity této diagnostické metody provedli lékaři ve dvou německých reprodukčních centrech (Lübeck a Regensburg). Autoři prezentují výsledky klinického sledování devíti párů s rizikem přenosu monogenní choroby, které podstoupily IVF s následnou analýzou pólového tělíska.Všechny novinky