Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Může složení stravy ovlivnit Crohnovu nemoc?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 20.11.2010

Může složení stravy ovlivnit Crohnovu nemoc?

Crohnova nemoc (CN) je běžně se vyskytujícím onemocněním ve vyspělých zemích, pro které je typická strava s nízkým obsahem vlákniny a častým využíváním polotovarů. Primární léze u CN zasahují Peyerovy plaky a lymfoidní folikuly kolon, kde dochází k invazi bakterií přes M-buňky.

Problematikou složení stravy se blíže zabývala studie Carol Robertsové a jejích kolegů, kteří publikovali výsledky svého výzkumu v časopise Gut. Autoři vycházeli z předpokladu, že v patogenezi CN se dietní faktory uplatňují jak svým škodlivým, tak i ochranným účinkem. Ve své práci posuzovali vliv rozpustných neškrobových polysacharidů a potravinářských emulgátorů na translokaci bakterie E. coli přes M-buňky střeva.

Jednovrstevné tkáňové kultury M-buněk byly připraveny společnou kultivací buněk Caco2-cl1 a Raji B a lidských Peyerových plaků. Míra translokace E. coli přes vrstvu M-buněk byla hodnocena porovnáním izolátů od pacientů s CN a kontrolní skupinou bez tohoto onemocnění.

Ve srovnání s mateřskou buněčnou linií Caco2-cl1 byla translokace E. coli přes M-buňky 15,8krát vyšší v izolátech od pacientů s CN, zatímco v kontrolních izolátech to bylo pouze 6,7krát. Tuto translokaci výrazně snížil neškrobový polysacharid z banánu a brokolice (v koncentraci 5 mg/ml), zatímco jablečný a pórkový neškrobový polysacharid ji významně neovlivnil. Široce používaný emulgátor polysorbát 80 (v koncentraci 0,01 %) způsobil 59násobné zvýšení translokace E. coli přes vrstvu buněk Caco2-cl1 a v případě vyšší koncentrace došlo ke zvýšení translokace i přes M-buňky. Rozpustný banánový neškrobový polysacharid naopak snížil translokaci E. coli přes lidské Peyerovy plaky o 45 ± 7 %, zatímco polysorbát 80 ji 2krát zvýšil.

Autoři si tento jev vysvětlují tím, že vláknina by mohla blokovat interakci mezi střevními bakteriemi a epitelem, zatímco polysorbát 80 se integruje do buněčných membrán, čímž mění jejich mikroviskozitu. Ze studie tedy vyplývá, že různé složky potravy mohou mít různě velký vliv na translokaci bakterií přes M-buňky střeva. Jelikož se jedná faktory vnějšího prostředí, které se uplatňují v patogenezi CN, představují také jeden z možných terapeutických přístupů.

(mik)

Zdroj:

 1. Gut 2010; 59: 1331–1339. doi: 10.1136/gut.2009.195370
  1.  

   Hodnocení článku

   Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
    
    

   Sdílení a tisk

   Doporučit článek e-mailem

   Vytisknout
    
    

   Čtěte dále

   Mechanická expanze zona pellucida u lidských rozmrazených embryí - nová metoda asistovaného hatchingu

   Narušení zona pellucida blastocysty (tzv. hatching) v období implantace je kritickou fází vývoje oplozeného vajíčka a je podmínkou vzniku gravidity.

   Komorbidity u syndromu dráždivého tračníku

   U pacientů se syndromem dráždivého tračníku (IBS) se často setkáváme s přidruženými negastrointestinálními příznaky, tzv. komorbiditami, které významně zvyšují náklady na zdravotní péči. Cílem studie amerických autorů proto bylo určit, jestli mají pacienti s IBS vyšší riziko specifických negastrointestinálních poruch, nebo vykazují spíše všeobecnou tendenci stěžovat si na více symptomů.

   Riziko pozdějšího chirurgického výkonu u dětí s Crohnovou chorobou

   Podle výsledků americké studie provedené pod vedením doktora LeLeika nevedlo časné zahájení imunomodulační terapie ke snížení rizika pozdějšího chirurgického výkonu v dutině břišní. Autoři se ve své práci podrobněji zabývali prediktory chirurgického výkonu u dětí s Crohnovou chorobou.   Všechny novinky