Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Molekulární podstata účinku mesalazinu v prevenci kolorektálního karcinomu

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 9.7.2009

Molekulární podstata účinku mesalazinu v prevenci kolorektálního karcinomu

Pacienti trpící ulcerózní kolitidou či Crohnovou chorobou mají vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu (dále „CRC“), který se vyvíjí na podkladě chronického zánětu střev. Ačkoliv nezvratné důkazy stále chybí, podle epidemiologických i experimentálních studií mohou léky užívané k farmakoterapii idiopatických střevních zánětů, jako je mesalazin, snižovat incidenci CRC asociovaného s kolitidou. V posledních letech byly provedeny studie zabývající se molekulárními mechanismy interference účinků mesalazinu s růstem a přežitím nádorových buněk v CRC. V roce 2008 bylo v časopise World Journal of Gastroenterology1 publikováno shrnutí doposud známých účinků tohoto léku.

Protizánětlivé účinky

Je dobře známo, že mesalazin dokáže modulovat aktivitu probíhajícího zánětu na několika stupních: příznivě ovlivňuje tvorbu cytokinů, aktivitu iNOS i NF-κB apod. Inhibicí kyslíkových radikálů uvolněných činností polymorfonukleárů snižuje riziko poškození DNA, ke kterému dochází během procesu kancerogeneze. Kromě těchto již delší dobu známých poznatků však existují ještě hypotézy, které předpokládají přímý antineoplastický účinek tohoto léku. Ukázalo se, že mesalazin svým účinkem blokuje proliferaci a naopak podporuje apoptózu v nádorových buňkách, zatímco ve zdravé tkáni k takovým změnám nedochází.

Přímý antineoplastický účinek

Gasche a kol.2 prokázali, že mesalazin zlepšuje přesnost replikace buněk tím, že snižuje výskyt frameshift mutací a mikrosatelitové instability. Přesný mechanismus zatím nebyl objasněn. Zdá se však, že klíčovým bodem je zpomalení buněčného cyklu a dělení buňky, což umožní buňce opravení DNA nebo zahájení apoptózy.

Dále se ukázalo, že mesalazin blokuje COX-2, která je přítomna ve zvýšené míře nejen v buňkách zánětem postižené sliznice, ale rovněž v buňkách nádorových. Inhibicí tohoto enzymu dochází k potlačení buněčného růstu, a tedy rozvoje CRC. Vzhledem k tomu, že byl prokázán vliv mesalazinu na růst nádorových buněk, které COX-2 neexprimují, existují jistě další dosud nepoznané mechanismy účinku.

Další cílová místa kancerogeneze, na která má, zdá se, mesalazin blokující vliv, jsou dráha Wnt/b–katenin či aktivace EGFR. Aktivací PPAR-g (peroxisome proliferator-activated receptor-g) mesalazin uplatňuje svůj antiproliferativní a proapoptotický efekt.

Antineoplastický účinek mesalazinu je dosažen v relativně vysokých dávkách (10–50 mmol/l), kterých nemusí být při perorálním užívání tohoto léku v buňkách střevní sliznice dosaženo. Proto je protektivní role p. o. mesalazinu v otázce rozvoje CRC přinejmenším diskutabilní.

(veri)

Zdroj:

 1. Carmine Stolfi, Roberto Pellegrini, Eleonora Franzè, Francesco Pallone, Giovanni Monteleone: Molecular basis of the potential of mesalazine to prevent colorectal cancer, World J Gastroenterology, 2008 July 28; 14 (28): 4434–4439
 2. Gasche C, Goel A, Natarajan L, Boland CR: Mesalazine improves replication fidelity in cultured colorectal cells, Cancer Research 2005; 65: 3993–3997
 3.  

  Hodnocení článku

  Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
   
   

  Sdílení a tisk

  Doporučit článek e-mailem

  Vytisknout
   
   

  Čtěte dále

  Probiotika u nespecifických střevních zánětů

  U pacientů s Crohnovou nemocí bylo popsáno snížení množství a biodiverzity střevního osídlení dominantního rodu Firmicus. Ve studii francouzských vědců bylo sledováno a určeno složení mikrobiologického osídlení střevní sliznice pacientů s Crohnovou nemocí v době chirurgické resekce a šest měsíců poté. Analýza byla provedena pomocí metody FISH. Bylo zjištěno omezení druhu Faecalibacterium prausnitzii, hlavního zástupce rodu Firmicutes.

  Rizikové alely mohou předpovědět vznik Crohnovy choroby

  Jak uvedl vedoucí týmu nizozemských vědců doktor Weersma, bylo zjištěno, že rostoucí počet mutovaných alel není spojen pouze se vznikem Crohnovy choroby, ale také s rizikem jejího závažnějšího průběhu. Zvyšuje se tak například pravděpodobnost fibrostenotické, fistulizující formy v dětském věku, která vyžaduje chirurgickou intervenci.

  Zvyšuje farmakoterapie ženské neplodnosti riziko vzniku ovariálního karcinomu?

  Během posledních dvou desetiletí se odborníci zabývají otázkou vlivu farmakoterapie ženské neplodnosti na možný vznik karcinomu ovarií. Mnoho z ovariálních tumorů vychází z epitelové vrstvy obklopující vaječník.  Všechny novinky