Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Mesalazin obnovuje rovnováhu mezi angiogenními a antiangiogenními faktory v experimentálním modelu ulcerózní kolitidy

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 9.11.2009

Mesalazin obnovuje rovnováhu mezi angiogenními a antiangiogenními faktory v experimentálním modelu ulcerózní kolitidy

Mesalazin je účinným léčivem určeným pro terapii ulcerózní kolitidy, jehož mechanizmy účinku nebyly doposud zcela objasněny. Deng a kolegové se v nedávno publikované práci zaměřili na výzkum procesu angiogeneze, který je při hojení ulcerózní kolitidy klíčový. Konkrétně byl zkoumán vliv mesalazinu na rovnováhu mezi angiogenními faktory, jako je např. VEGF (vascular endotelial growth factor) na jedné straně a antiangiogenními faktory, jako jsou např. endostatin a angiostatin, na straně druhé.

Metodika výzkumu

Autoři studie použili experimentální model ulcerózní kolitidy indukované ve střevě pokusných potkanů použitím jodoacetamidu. Zvířatům byl podáván mesalazin (v dávce 100 mg/kg) dvakrát denně nebo byl v kontrolní skupině podáván fyziologický roztok. Ulcerózní kolitida byla indukována jodoacetamidem a po 3 nebo 7 dnech trvání pokusu byli potkani usmrceni. V průběhu experimentu se u zvířat sledovaly klinické známky onemocnění (letargie, průjem). Dále se měřila četnost výskytu ulcerózních lézí v distálním úseku tlustého střeva a stanovovala se míra exprese působků VEGF, endostatinu, angiostatinu, TNF-alfa (tumor necrosis factor) a matrixových metaloproteináz 2 a 9. K měření exprese těchto molekul byly použity metody ELISA, Western blot a zymografie.

Výsledky

Ve skupině zvířat léčených mesalazinem byl nižší výskyt průjmů i příznaků letargie a počet ulcerózních lézí v tlustém střevě byl zhruba o polovinu menší než ve skupině zvířat bez léčby. Při terapii ulcerózní kolitidy mesalazinem sice nedošlo k redukci zvýšených hladin faktoru VEGF, ale byla signifikantně snížená míra exprese endostatinu a angiostatinu ve srovnání s hodnotami naměřenými u kontrolní skupiny zvířat. Dále vedlo podávání mesalazinu k poklesu zvýšených hladin TNF-alfa a metaloproteinázy 9.

Závěry

V experimentu autoři poprvé na zvířecím modelu ulcerózní kolitidy zjistili, že:
  1. léčba mesalazinem působí proti nerovnováze mezi angiogenním faktorem VEGF a antiangiogenními faktory endostatinem a angiostatinem;
  2. snížení exprese endostatinu a angiostatinu může být způsobeno modulací exprese metaloproteináz díky inhibici produkce TNF-alfa;
  3. Inhibice exprese antiangiogenních faktorů by mohla představovat další nově popsaný mechanismus léčebného účinku mesalazinu na molekulární úrovni.
(ptm)

Zdroj:

  • Deng X. et al.: Mesalazine restores angiogenic balance in experimental ulcerative colitis by reducing expression of endostatin and angiostatin: Novel molecular mechanism for mesalazine’s therapeutic action. J Pharmacol Exp Ther 2009. Publikováno online dne 17. 9. 2009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stres potlačuje plodnost dvojím způsobem

Vědci z univerzity v americkém Berkeley popsali mechanismus, jakým stres ovlivňuje fertilitu a sexuální dysfunkce. Mnoho je známo o inhibičním vlivu glukokortikoidů na produkci GnRH (gonadotropin-releasing hormone) s následným poklesem počtu spermií, potlačením ovulace a sexuální aktivity.

Genetické variace v genu středomořské horečky a riziko vzniku Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy

Gen familiární středomořské horečky (MEFV) kóduje pyrin, který je hlavním regulátorem zánětlivé platformy kontrolující aktivaci kaspázy-1 a zpracování IL-1 beta. Předchozí výzkumy ukázaly, že část tohoto genu by mohla hrát určitou roli ve vzniku Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy.

Perinatální vývoj a hospitalizace do 3 let života u dvojčat po metodách asistované reprodukce

Dvojčata se narodí zhruba ve 20–30 % těhotenství po metodách asistované reprodukce (ART), zatímco po spontánní koncepci vznikají dvojčata pouze v 1 % případů.Všechny novinky