Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Krevní transfuze v léčbě akutní anemie u nespecifických střevních zánětů

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 4.1.2010

Krevní transfuze v léčbě akutní anemie u nespecifických střevních zánětů

Alogenní krevní transfuze se často používá jako první volba při léčbě akutní anemie u pacientů se zánětlivým onemocněním střev, zejména pokud vznikla v důsledku gastrointestinální nebo peroperační krevní ztráty. Shrnout tento postup se pokusili lékaři z transfuzního oddělení ve španělském univerzitním městě Zaragoza. Svůj článek pak publikovali v odborném medicínském časopise World Journal of Gastroenterology.

Anemie je u nespecifických střevních zánětů nejčastěji způsobena nedostatečným vstřebáváním železa. Nejjednodušším řešením takto vzniklé anemie je podávání alogenních krevních transfuzí. Jejich podávání má ale kromě okamžitých přínosů, jakými jsou úprava hematokritu a hladiny hemoglobinu, i celou řadu nežádoucích vedlejších účinků.

Ty se bohužel neomezují pouze na akutní hemolytickou reakci, ale mohou vzniknout i febrilní nehemolytické potransfuzní reakce, bakteriální kontaminace, s transfuzí asociované akutní poškození plic a oběhové přetížení, a v neposlední řadě může touto cestou dojít i k přenosu téměř všech infekčních nemocí působených bakteriemi, viry, prvoky i priony. To může mít za následek zvýšené riziko nemocnosti a úmrtnosti. Na druhou stranu, nikdy se nepodařilo uspokojivě zdokumentovat hlavní cíl podávání krevní transfuze v takovýchto případech, totiž zvýšení spotřeby kyslíku v hypoxických tkáních.

U anemických pacientů trpících nespecifickými střevními záněty je bohužel podávání krevních transfuzí spojeno s vyrovnáváním poklesu hladiny hemoglobinu nezávisle na pacientově toleranci normovolemické anemie. Na důkazech založená klinická doporučení proto mají tendenci od podávání alogenních krevních transfuzí ustupovat a nahrazovat je buď autologními transfuzemi, nebo podáváním umělých farmakologických náhražek krevních derivátů. V tomto ohledu je trend zvyšovat předoperační odběry krve a snižovat tak počet podaných alogenních transfuzí, bohužel zatím neexistuje dostatek dat, aby bylo možné posoudit poměr rizika a přínosu pro pacienty.

Přesto se ale cesta umělých krevních derivátů a autologních transfuzí jeví jako velmi slibná do budoucna. Výzkum proto bude pokračovat i nadále, protože kombinace různých metod podávání krevních náhrad může pacientům trpícím nespecifickými střevními záněty nabídnout lepší vyhlídky na zvládnutí anemie po operaci.

(kam)

Zdroj:

  1. García-Erce JA, et al. Blood transfusion for the treatment of acute anaemia in inflammatory bowel disease and other digestive diseases. World J Gastroenterol 2009(Oct 7);15(37):4686-4694.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inzulinová rezistence a zvýšené riziko potratu po léčbě neplodnosti

Spontánní potraty představují velké riziko pro graviditu po spontánní koncepci i po metodách umělého oplodnění. V posledních letech některé studie referovaly o vysokých počtech spontánních potratů u obézních infertilních žen léčených metodami IVF či u žen, které měly diagnózu syndromu polycystických ovarií (PCOS).

Pracovní stres mužů a prodloužená doba početí

V posledních 50 letech dochází celosvětově ke snižování celkové míry fertility, definované jako průměrný počet porodů na 1 ženu během reprodukčního období. Tento trend postihuje i rozvojové země, zejména jsou však zasaženy vyspělé státy, kde je udáván průměrný počet 1,6 dítěte na 1 ženu.

Vliv radiace mobilních telefonů na poškození DNA lidských spermií

V poslední době se stále objevují nejednotné názory na vliv elektromagnetického záření na lidské zdraví. Na základě několika vědeckých studí, které předpokládají vztah mezi užíváním mobilních telefonů a kvalitou spermatu, se dostává do popředí otázka souvislosti radiace mobilních telefonů a mužské plodnosti.Všechny novinky