Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace agonisty gonadorelinu a choriogonadotropinu signifikantně zvyšuje procento živě narozených dětí u normálních respondentů pro antagonisty gonadorelinu

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 25.11.2014

Kombinace agonisty gonadorelinu a choriogonadotropinu signifikantně zvyšuje procento živě narozených dětí u normálních respondentů pro antagonisty gonadorelinu

V listopadu loňského roku byly zveřejněny závěry rozsáhlé studie porovnávající účinnost dvojkombinace agonisty gonadorelinu a choriogonadotropinu (hCG) vůči monoterapii hCG. Dle předpokladu byla kombinovaná terapie účinnější.

Tchajwanská studie publikovaná koncem loňského roku si dala za cíl vyhodnotit účinnost duální terapie agonisty gonadorelinu a hCG v léčbě sterility. Jednalo se o retrospektivní kohortovou studii, která hodnotila data z oddělení léčby neplodnosti fakultní nemocnice. Za metodu IVF byly vybrány cykly intracytoplazmatických injekcí spermatozoidů (IVF-ICSI). 

Hlavním kritériem zařazení do studie byla podmínka, že pacientka je normální respondentkou na navozenou kontrolovanou ovariální hyperstimulaci, jež byla součástí IVF-ICSI dle protokolu pro antagonisty gonadorelinu. Jak již bylo řečeno, studie probíhala kohortově, tudíž porovnávanými skupinami byly jednak pacientky dostávající standardní dávku hCG (6 500 IU rekombinantního hCG) a dále pacientky užívající 0,2 mg triptorelinu a 6 500 IU rekombinantního hCG. Za porovnávané znaky pro zhodnocení úspěšnosti léčby byly stanoveny implantace zárodku, těhotenství a počet porozených živých plodů.

Do studie bylo zařazeno celkem 376 žen s 378 dokončenými cykly IVF-ICSI. V kontrolní skupině dostávající pouze hCG bylo přítomno 187 pacientek vůči 191 pacientkám ve skupině s kombinační terapií. Skupiny se mezi sebou nelišily v základních demografických znacích, parametrech menstruačního cyklu ani v kvalitě embrya. Skupina na dvojkombinaci prokázala statisticky signifikantně vyšší implantaci zárodku (29,6 % vs. 18,4 %), započatá těhotenství (50,7 % vs. 40,1 %) i počet živě narozených dětí (41,3 % vs. 30,4 %).

Dvojkombinace byla v dosažení finální maturace oocytů jednoznačně účinnější nežli monoterapie hCG.

(bak)

Zdroj: Lin M. H., et al. Dual trigger with combination of gonadotropin-releasing hormone agonist and human chorionic gonadotropin significantly improves the live-birth rate for normal responders in GnRH-antagonist cycles. Fertil Steril. 2013 Nov; 100 (5): 1296–302; doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.1976. Epub 2013 Aug 28.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vývojové trendy v metodách asistované reprodukce

Rozvoj metod asistované reprodukce jde mílovými kroky stále dopředu. Proto je dobré se občas zastavit k reflexi, kam oblast umělého oplodnění směřuje a jaký lze očekávat další vývoj.

Metody in vitro fertilizace podle dostupných literárních informací

In vitro fertilizace (IVF) je jedna z metod asistované reprodukce. K oplodnění oocytu dochází v laboratorních podmínkách. Indikací k podstoupení umělého oplodnění touto cestou je většinou neschopnost otěhotnět přirozenou cestou či možnost využít preimplantačního genetického testování.

Lidské stromální buňky produkují během procesu decidualizace faktory podporující apoptózu

Autoři ze španělské Granady se ve své práci soustředili na otázku, zda během procesu decidualizace dochází i k apoptóze změněných deciduálních stromálních buněk (decidual stromal cells – DSC). Z výsledků jejich zkoumání se zdá, že stromální buňky v průběhu decidualizace produkují i řadu faktorů indukujících apoptózu u vznikajících DSC.Všechny novinky