Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

IVF v přirozeném cyklu pro subfertilní páry

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 22.2.2014

IVF v přirozeném cyklu pro subfertilní páry

Subfertilita postihuje 15 až 20 % párů snažících se o početí. Přestože je běžným standardem v takových případech nabídnout páru metody asistované reprodukce, a to především IVF s řízenou ovariální hyperstimulací, což je metoda drahá a zatížená vysokým rizikem nežádoucích účinků. Proto by IVF v přirozeném cyklu či v modifikovaném přirozeném cyklu mohla být bezpečnější a levnější alternativou léčby subfertilních párů.

Cílem systematického přezkoumání studií bylo porovnat efektivitu a bezpečnost IVF v průběhu přirozeného cyklu a klasického IVF s kontrolovanou ovariální hyperstimulací. Do studie byly zahrnuty všechny randomizované kontrolované studie porovnávající IVF v přirozeném cyklu či modifikovaném přirozeném cyklu a standardní IVF u subfertilních párů. Hlavním cílem bylo zjištění podílu živě narozených dětí a zastoupení ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS) na randomizovanou ženu.

Celkem bylo zahrnuto šest randomizovaných kontrolovaných studií, které zahrnovaly celkem 788 žen. Největší z těchto studií čítala 396 žen vhodných pro tuto studii a nebyla ještě zcela ukončena – pokračuje sledování pacientek. Při posuzování studií nebyl nalezen žádný statisticky signifikantní rozdíl mezi IVF v přirozeném cyklu a standardním IVF v podílu živě narozených dětí (OR 0,68, dvě studie – celkem 425 žen). Důkazy naznačovaly, že žena s 53% šancí na porod živého dítěte po standardním IVF bude mít šanci na dítě při použití přirozeného cyklu v rozmezí od 34 do 53%. Dále nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ani mezi výskytem OHSS při použití IVF v přirozeném cyklu a standardním IVF (OR 0,19, jedna studie – 60 žen), dosažením klinického těhotenství (OR 0,52, čtyři studie – 351 žen), počtem pokračujících těhotenství (OR 0,72, tři studie – 485 žen), výskytem vícečetného těhotenství (OR 0,76, dvě studie – 527 žen), výskytem abnormalit v průběhu těhotenství (OR 0,44, jedna studie – 18 žen) či v počtu přerušených cyklů (OR 8,98, 2 studie – 159 žen). Jedna studie ukázala, že úspěšnost získání oocytů v průběhu přirozeného cyklu je znatelně nižší.

Jelikož kvalita evidence zkoumaných studií se pohybovala v rozmezí od velmi nízké po střední především v důsledku nedostatečných informací, je jisté, že jsou potřebné podrobnější rozsáhlé studie zaměřené na IVF v přirozeném cyklu, kde by bylo vhodné doplnit informace porovnávající počet nutných cyklů pro narození dítěte a také náklady na léčbu.

(boba)

Zdroj: Allersma T., Farquhar C., Cantineau A. E. Natural cycle in vitro fertilisation (IVF) for subfertile couples. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Aug 30; 8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porodnická rizika syndromu polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (Polycystic Ovary Syndrom – PCOS, Steinův-Leventhalův syndrom) je nejčastější endokrinní poruchou u žen v reprodukčním věku a jednou z hlavních příčin ženské neplodnosti. Studie se zabývá vlivem PCOS na těhotenství a porod.

Použití zmrazených embryí při IVF nezvyšuje riziko mimoděložního těhotenství

Belgická retrospektivní studie u téměř 12 000 žen s in vitro fertilizací (IVF) ukázala podobný výskyt ektopických těhotenství při použití čerstvých i zmrazených embryí.

Krátkodobě působící β2-agonisté (SABA) ve formě tablet a čípků se již nesmějí podávat k potlačení předčasného porodu

V ČR se jedná o přípravky obsahující hexoprenalin. Injekční formy SABA můžou být nadále používány pouze za předepsaných podmínek. Toto rozhodnutí Evropské lékové agentury (EMA) vychází z rizika závažných a fatálních kardiovaskulárních (KV) příhod u matky i plodu při dlouhodobém podávání SABA. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal uvedené oznámení 24. 10. 2013.Všechny novinky