Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Intenzivní chemoterapie může být účinná u vysoce rizikových lokalizovaných karcinomů rekta

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 20.4.2010

Intenzivní chemoterapie může být účinná u vysoce rizikových lokalizovaných karcinomů rekta

Neoadjuvantní chemoterapie dvěma různými farmaky namísto jednoho předcházející standardní léčbě může mít dobré výsledky u vysoce rizikových potenciálně operabilních lokalizovaných karcinomů rekta. To je výsledek nové studie provedené na 105 pacientech a v lednu tohoto roku zveřejněné v on-line verzi časopisu The Lancet Oncology.

Pětileté přežití, pozorované u celkem 75 % rizikových pacientů léčených tímto způsobem, vypadá dobře ve srovnání se studiemi provedenými s jinými léčebnými postupy u pacientů s nižším rizikem a v časnějším stadiu primárního nádoru rekta (pětileté přežití od 63 do 68 %). Protože však je tato studie nerandomizovaná, jednoskupinová, mohou být její výsledky použity především pro formulaci hypotéz a pro design dalších klinických studií, nikoli však pro změnu klinické praxe.

Uvedená studie není jediná, která ukázala možné výhody neoadjuvantní kombinované chemoterapie u těchto pacientů. Stejný výzkumný tým již dříve ukázal, že dobré výsledky vykazuje kombinace fluorouracilu a mitomycinu C. Později se však stala preferovaným standardem kombinace oxaliplatina–fluoropyrimidin, a proto byl v současné studii použit capecitabin (fluoropyrimidin).

Autoři studie zdůrazňují také další aspekt své práce – intenzivní sledování pacientů po léčbě a pátrání po možné rekurenci onemocnění. Díky aktivnímu přístupu bylo 80 % z 26 rekurencí zachyceno v době, kdy byl pacient zcela asymptomatický. Pacienti absolvovali kontrolní vyšetření každé tři měsíce v průběhu prvního roku po léčbě, každých šest měsíců ve druhém roce a jednou za rok v letech 3, 4 a 5. Na konci každého roku v prvních dvou letech sledování bylo provedeno CT hrudníku, břicha a pánve. Sledování zahrnovalo také měření karcinoembryonálního antigenu při každém vyšetření.

Vedlejší účinky léčby zahrnovaly kožní projevy (42 % pacientů v průběhu chemoradioterapie) a průjmy (10 % pacientů v průběhu neoadjuvantní chemoterapie).

(vek)

Zdroje:
Chua Y. J. et al.: Neoadjuvant capecitabine and oxaliplatin before chemoradiotherapy and total mesorectal excision in MRI-defined poor-risk rectal cancer: a phase 2 trial. Lancet Oncol 2010. Publikováno on-line před tiskem dne 25. ledna 2010. doi: 10.1016/S1470-2045(09)70381-X
www.lecba-rakoviny.cz

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv kultivace lidských embryí in vitro na porodní hmotnost novorozenců

Je velmi dobře známo, že výsledky jednočetných těhotenství po metodách umělého oplodnění (IVF a ICSI) bývají ve srovnání s graviditami po spontánní koncepci výrazně horší.

Vliv intramurálních fibromů na výsledek IVF cyklů – metaanalýza

Děložní fibromy se vyskytují až u 30 % žen ve fertilním věku, a ačkoliv většina těchto žen je plodných, mohou fibromy deformovat děložní dutinu a tím sekundárně ovlivňovat fertilitu.

Antimüllerův hormon – nový prediktivní marker v asistované reprodukci?

Antimüllerův hormon (AMH) je dimerický glykoprotein, který působí na růst a diferenciaci tkání a má zásadní roli při diferenciaci mužského pohlaví. V případě jeho exprese v Sertolliho buňkách ve fetálních testes AMH indukuje regresi Müllerova duktu. Pokud hormon není přítomen, z tohoto duktu vzniká děloha, vejcovody a horní část pochvy.Všechny novinky