Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Individualizované stanovení plodnosti v reprodukčním věku – úkol budoucnosti?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 4.3.2015

Individualizované stanovení plodnosti v reprodukčním věku – úkol budoucnosti?

Článek se zabývá možnostmi preventivního vyšetření žen a mužů v reprodukčním věku s cílem stanovit individuální fertilitu. Klade důraz na individualizované poradenství, které má za úkol včas odhalit možné poruchy plodnosti a zabránit tak náročné terapii infertility v budoucnosti.

V 70. letech 20. století byla pozornost lékařů upřena k zabránění nechtěnému otěhotnění, byly vyvíjeny nové metody k zabránění početí a zároveň došlo k legalizaci umělých přerušení těhotenství. V současné době je však problém opačný. Pokročilý věk prvorodiček, celkově snížená fertilita žen a zvýšené množství kryokonzervace oocytů vedou k rozvoji iniciativ, které podporují včasné založení rodiny a rodičovství.

V Kodani bylo v roce 2011 založeno pracoviště, které se zabývá vyšetřováním a poradenstvím u jedinců bez známých poruch plodnosti (Fertility Assessment and Counselling Clinic, FAC). Koncept péče kliniky spočívá v prevenci neplodnosti a snížení potřeby nákladné terapie poruch plodnosti. Proto na této klinice nejsou vyšetřovány páry se známou příčinou infertility, které se o koncepci pokoušely 12 a více měsíců. 

Ve zmíněném centru poskytli lékaři celkem 1200 klientům individuální poradenství a vyšetření. Vyšetření bylo bezplatné, bez nutnosti doporučení odborného lékaře, konzultace s odborníkem trvala 30 min. Po vyplnění dotazníku, který byl zaměřen na rizika mužské a ženské neplodnosti, bylo u žen provedeno vyšetření hladiny Antimüllerova hormonu v séru a transvaginální sonografické vyšetření, které hodnotilo počet antrálních folikulů a ev. patologické nálezy v oblasti vaječníků, dělohy a pánve. U mužů byla provedena analýza spermatu (objem, koncentrace spermií, celkový počet spermií a jejich motilita). Výsledky vyšetření byly zpracovány pomocí kódovacího systému, k jehož vzniku autory inspiroval dotazník FertiSTAT.

Data ukázala, že kliniku FAC vyhledaly především ženy s vyšším vzděláním, vyšším měsíčním příjmem, průměrným věkem 33,4 roku a v 38 % žijících single. K motivacím klientů pro vyšetření na klinice uvádějí autoři práce jejich snahu získat informaci o své plodnosti a u žen o délce reprodukčního věku. Druhým důvodem konzultací byl zájem klientů o poradenství ohledně podpory plodnosti, i když pouze 28 % žen a 48 % mužů se v době vyšetření snažilo o početí dítěte. Dalším z důvodů, proč ženy usilovaly o informaci o ovariální rezervě, byl stále zvyšující se počet oplodnění dárcovskými spermiemi (v Dánsku činí až 1 % všech narozených dětí). I když možnosti určení plodnosti jsou u žen omezené, dle autorů mohou hodnoty sérového Antimüllerova hormonu a věk přirozené menopauzy u matky vyšetřované ženy představovat prediktory pro její fertilitu. Predikce fertility u mužů je založena na hodnocení spermiogramu dle nových norem WHO z roku 2010.

Závěrem práce je konstatováno, že úlohou odborníků v reprodukční medicíně by se měly v budoucnu stát preventivní aktivity zaměřené na individuální konzultace a vyšetřování jedinců, kteří se aktivně a efektivně zabývají početím svých potomků.

 (moa)

 Zdroj: Hvidman H. W., Petersen K. B., Larsen E. C., Macklon K. T., Pinborg A., Nyboe Andersen A. Individual fertility assessment and pro-fertility counselling; should this be offered to women and men of reproductive age? Hum Reprod. 2015 Jan; 30 (1): 9–15.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv time-lapse imaging (TLI) systémů na kvalitu kultivovaných embryí

Srovnání morfologických znaků embryí kultivovaných v uzavřených systémech (TLI – time-lapse imaging) s embryi kultivovanými konvenčním způsobem nezjistilo pozitivní vliv TLI systémů na zvýšení kvality embryí.

Morfokinetické vlastnosti embrya jako prediktor úspěšné implementace

V posledních letech se objevilo mnoho nových technik umělého oplodnění, založených na různých principech. Z toho důvodu se nyní objevují studie, jež se snaží tyto nové metody zdokonalit a zaměřit se na detaily jednotlivých postupů. Výjimkou není ani snaha o nalezení optimálních parametrů, na jejichž základě lze vybrat embryo, jež bude mít nejvyšší šanci na přežití v těle matky.

Vliv IVF na růst plodu v průběhu prvního a druhého trimestru

Metody asistované reprodukce zaznamenávají v poslední době řadu úspěchů. Stále je však třeba pečlivě sledovat, zda v důsledku těchto postupů nedochází k nežádoucím vlivům na plod, resp. dítě. Právě proto byla zveřejněna studie zabývající se vlivem metod asistované reprodukce na růst embrya a plodu v průběhu prvního a druhého trimestru, aby tím mohla přispět do celkové mozaiky bezpečnosti těchto metod.Všechny novinky