Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fertilita a management gravidity u žen s Turnerovým syndromem

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 15.3.2013

Fertilita a management gravidity u žen s Turnerovým syndromem

Turnerův syndrom (TS) je obecně diagnostikován prenatálně nebo během kojeneckého období s prevalencí 1:2500 živě narozených děvčat. U většiny dívek s TS je přítomno ovariální selhání (premature ovarian failure, POF) v časném věku, ale u 33 % dívek se objevují detekovatelné známky spontánní puberty. Pouze u 10 % dívek s TS je dokončena puberta spontánně a 2 % mohou spontánně otěhotnět.

V současné době umožňují techniky asistované reprodukce uchovat u žen s TS alespoň částečně jejich fertilitu. Jedná se o možnosti kryoprezervace oocytů či ovariální tkáně. Oocyty mohou být potenciálně fertilizovány a transferovány ženě s TS nebo náhradní matce. V těchto případech je indikováno preimplantační genetické vyšetření, neboť řada studií odhalila až 34 % fetálních malformací u žen s TS. Věk matky v těchto studiích nebyl přímo spjat s výskytem malformací. V případě IVF technik má být proveden single embryo transfer k zabránění vzniku mnohočetné gravidity, potencující řadu rizikových faktorů spjatých s TS. V případě autologních oocytů je u žen s TS zvýšen počet spontánních potratů.

Vzhledem k četným možným komplikacím spojených s TS musí být gravidní žena pečlivě multidisciplinárně observována. Možné komplikace se týkají především kardiovaskulárního systému (dilatace kořenu aorty, bikuspidální aortální chlopeň, anamnéza koarktace aorty), přičemž některé z nich mohou vést i k úmrtí (disekce a ruptura aorty). Riziko úmrtí matek s TS činí v USA zhruba 2 %, zatímco v obecné populaci je to pouze 0,013 %. Jinou možnou komplikací matek s TS je graviditou indukovaná hypertenze spojená s výskytem pre- či eklampsie, HELLP syndromu a se známými následky pro plod (intrauterinní retardace růstu, prematurita aj.).

Vzhledem ke kongenitálním malformacím žen s TS (ren arcuatus) by v graviditě měla být sledována i funkční schopnost ledvin. U 50 % žen je přítomna snížená funkce štítné žlázy, většinou na podkladě autoimunitní Hashimotovy tyreoiditidy vyžadující monitoring. Důležitá je i identifikace žen s TS s vysokým rizikem tyreopatie na podkladě přítomnosti antityreoideálních protilátek.

Přítomnost nepoznané celiakie, asociované často s TS, může zhoršit nutriční stav ženy. Některými autory je proto doporučováno preventivní vyšetření protilátek proti transglutamináze v sérotypu IgA v 2–5letých periodách či častěji v případě klinického podezření.

Gravidní ženy s TS by měly být sledovány v perinatologických centrech, jejichž nedílnou součástí je i komplexní péče o novorozence.

(moa)

Zdroj: Karnis M. F. Fertility, pregnancy, and medical management of Turner syndrome in the reproductive years. Fertil Steril. 2012 Oct; 98 (4): 787–91; doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.08.022

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Predikce antifosfolipidového syndromu u žen s opakovanými potraty

Přibližně u 2–4 % párů pokoušejících se o koncepci se vyskytují recidivující potraty (RP). Termín RP vyjadřuje 2–3 a více potratů, většinou po sobě následujících.

Téměř polovina žen po opakovaném selhání IVF má abnormální hysteroskopický nález

Zhruba u 45 % žen po opakované neúspěšné fertilizaci in vitro (IVF) byl zjištěn abnormální hysteroskopický nález.

Srovnání progesteronového gelu s mirkonizovanými progesteronovými tabletami u pacientek v programu IVF

Podpora luteální fáze je důležitý aspekt technik asistované reprodukce. Předchozí studie zabývající se intervencí v luteální fázi prokázaly, že progesteron je účinnější než placebo a je stejně efektivní jako humánní choriogonadotropin. Při srovnávání metod aplikace progesteronu byla v některých studiích prokázána vyšší pregnancy rate při intramuskulárním podávání ve srovnání s vaginální aplikací. Metaanalytické a pozdější studie však nalezly srovnatelné výsledky v pregnancy rate. Je zřejmé, že vaginálně aplikovaný progesteron byl pacientkami lépe tolerován než forma intramuskulární.Všechny novinky