Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Děložní myomy a názory na jejich léčbu

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 3.11.2014

Děložní myomy a názory na jejich léčbu

Děložní myomy jsou časté benigní nádory dělohy, jejich vliv na kvalitu života ženy však může být značný. Mezi nejčastější symptomy děložních myomů patří nepravidelné krvácení, které může při delším trvání vést k anémii, a bolest v oblasti malé pánve. Současné názory na jejich léčbu jsou popsány v následujícím článku.

Děložní myomy postihují až 70 % žen ve věku nad 30 let. Rizikovým faktorem rozvoje myomů je kromě dědičné predispozice i prodloužená expozice vysokým hladinám estrogenů a/nebo progesteronu, ke které může docházet při časné menarché, syndromu polycystických ovarií, obezitě a těhotenství. Myomy jsou až v 80 % asymptomatické, příznaky se objevují v závislosti na velikosti a lokalizaci. Nejčastěji se jedná o nadměrné menstruační krvácení vedoucí k anémii. S velikostí nádoru jsou spojeny méně časté příznaky jako bolest v pánvi, dyspareunie a urologické potíže. Na fertilitu zřejmě myomy nemají zásadní vliv, submukózní léze mohou vést k selhání implantace.

Jedinou kauzální léčbou myomů je jejich chirurgické odstranění, buď myomektomií (hysteroskopicky, laparoskopicky nebo laparotomicky), nebo hysterektomií. Doplňkově jsou testovány destrukční metody pomocí ultrazvuku, radiofrekvenčně nebo termoablací.

Konzervativní léčba slouží hlavně k úlevě od nadměrného menstruačního krvácení. Navíc zmenšení velikosti nádoru může následně usnadnit i případné chirurgické řešení. Je doporučována ženám, které chtějí zachovat fertilitu. Všechna konzervativní řešení ale vedou k anovulaci, nelze je tudíž použít u těhotných a u žen snažících se otěhotnět.

Preparáty používané ke konzervativní léčbě

Progestiny

Gestageny je možné podávat perorálně, intramuskulárně i intrauterinně. Vedou k atrofii děložní sliznice a tím zmenšení krevních ztrát při menstruaci, nevedou ale ke zmenšení nádoru samotného. Navíc je nutné mít na paměti, že u žen s objemnými myomy může být zavedení intrauterinního tělíska obtížné, stejně jako jeho následná extrakce.

Selektivní modulátory estrogenového receptoru

K léčbě myomů se používá hlavně raloxifen, údaje o jeho účinnosti ale nejsou zcela jednotné.

Inhibitory aromatázy

Jedná se o látky, které brání přeměně androgenů na estrogeny. Ani zde ale nelze jejich rutinní užívání vzhledem k omezeným údajům o účinnosti doporučit.

GnRH analoga

Podávání GnRH analog vede k poklesu hladin hormonů na postmenopauzální úroveň. To vede k amenoree a tím redukci krevních ztrát, navíc jejich podáváním dojde až k 50% zmenšení myomů. Léčbu je ale nutné pečlivě monitorovat, protože vzhledem k nízkým hladinám hormonů se mohou vyskytnout nežádoucí účinky podobné menopauze (návaly horka, pokles kostní minerální denzity). Po vysazení léčby myomy opět narůstají.

Selektivní modulátory progesteronového receptoru

Podle klinických studií redukují mifepriston, UPA, asoprisnil a telapristonacetát objem myomů až o 17–57 % a objem dělohy o 9–53 %. Ve srovnání s GnRH agonisty přetrvává tento efekt i 6 měsíců po ukončení terapie.

Další léčebné možnosti

V současné době probíhá zkoumání účinnosti dalších prostředků, například přírodních preparátů (epigalokatechingalát ze zeleného čaje, pirfenidon) či antagonistů receptoru pro růstový hormon. Důležitá je při léčbě myomů i korekce hypovitaminózy D, která představuje rizikový faktor rozvoje myomů.

Závěrem

Nejlepší terapií pro ženy s myomatózou, které si nepřejí operaci, jsou selektivní modulátory progesteronového receptoru. Jejich podávání před operací může zmenšením objemu nádoru vést i k usnadnění operace. Kromě žen, které si přejí zachovat fertilitu, by z této léčby mohly profitovat i ženy před menopauzou, protože jim umožní oddálit chirurgické řešení až do období menopauzy, kdy myomy často samy involují. Léčba je podle dosavadních výsledků bezpečná a přispívá ke zlepšení kvality života pacientek.

(epa)

Zdroj: Chabbert-Buffet N., Esber N., Bouchard P. Fibroid growth and medical options for treatment. Fertility and Sterility. 2014; 102 (3).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Preimplantační genetické testování

Ačkoli je možnost preimplantačního genetického testování (PGS) embryí velmi lákavá, podle výsledků z přelomu tisíciletí se zdá, že na úspěch léčby velký vliv nemá. Změnila se mezitím situace na poli PGS, má smysl preimplantační genetické testování znovu zavádět, nebo se jedná o krok zpět?

Laboratorní charakteristiky spermatu u mužů s rakovinou varlat

Autoři zajímavého článku publikovaného nedávno v časopise Human Reproduction se ve své práci zabývali otázkou, zda existují nějaké markery rakoviny varlat (testicular cancer – TC), které by bylo možné zachytit ve spermatu ještě před klinickou manifestací onemocnění. Ve své studii proto zkoumali kvalitativní a kvantitativní charakteristiky spermatu mužů s TC před zahájením léčby, neplodných mužů s oligozoospermií (IO) a zdravých kontrol s normozoospermií (NZ).

GnRH-a může být alternativou hCG při stimulaci ovulace v rámci IVF i u žen s normální ovariální odpovědí

Podle současných vědeckých důkazů je stimulace ovulace pomocí agonisty gonadotropiny uvolňujícího hormonu (GnRH-a) při in vitro fertilizaci (IVF) vhodným postupem u všech pacientek, nikoliv jen u žen s vysokou ovariální odpovědí na stimulaci. Autoři tohoto článku ze srpna 2014 dodávají, že tato metoda může být alternativou stimulace ovulace pomocí lidského choriogonadotropinu (hCG) s vynikajícím podílem otěhotnění. Podpora luteální fáze (LPS) by měla být individualizovaná podle ovariální odpovědi dané pacientky.Všechny novinky