Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antimüllerův hormon – nový prediktivní marker v asistované reprodukci?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 2.4.2010

Antimüllerův hormon – nový prediktivní marker v asistované reprodukci?

Antimüllerův hormon (AMH) je dimerický glykoprotein, který působí na růst a diferenciaci tkání a má zásadní roli při diferenciaci mužského pohlaví. V případě jeho exprese v Sertolliho buňkách ve fetálních testes AMH indukuje regresi Müllerova duktu. Pokud hormon není přítomen, z tohoto duktu vzniká děloha, vejcovody a horní část pochvy.

U žen je AMH produkován granulosovými buňkami v pre- a v antrálních folikulech, je uvolňován do séra a ovlivňuje inhibici časných stadií folikulárního vývoje. Hodnota AMH u žen představuje ovariální folikulární pool a mohla by být užitečným ukazatelem ovariální rezervy. V případě redukce malých rostoucích folikulů by mělo dojít ke snížení cirkulujícího AMH. Existují předpoklady, že měření AMH by mohlo určit kvantitativní a kvalitativní aspekty v asistované reproduktivní technologii. V poslední době je AMH vyšetřován jako potenciální marker odpovědi ovariální rezervy na stimulaci gonadotropiny.

U mužů je AMH přítomný jak v séru, tak i v seminální tekutině a jeho měření by mohlo přinést informaci o spermatogenezi v případech mužské neplodnosti, zejména při předpovědi úspěšného získání spermií u oligoastenoteratozoospermatických a azoospermatických pacientů.

Z metaanalýzy literárních prací publikovaných od konce ledna 2009 v databázi Pubmed vyplývá, že hladina AMH má větší předpovědní hodnotu pro ovariální odpověď na kontrolovanou ovariální stimulaci než věk pacienta, hladina FSH, estradiolu a inhibinu B. Stupeň predikce pomocí AMH je dále zvyšován faktem, že hladina AMH nekolísá v průběhu menstruačního cyklu, a její stanovení může být proto provedeno nezávisle na dni cyklu.

Zdá se, že hodnota AMH by mohla být užitečná i v předpovědi ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS), jehož nejtěžší forma se vyskytuje v 1–3 % stimulovaných IVF cyklů. Objevení korelace mezi hladinou AMH dependentní na dávce FSH a ovariální odpovědí vede k předpokladu, že nadměrná reakce na ovariální indukci vzniká na základě vysokého AMH. Pak by i bazální vysoká hladina AMH byla spojena se zvýšeným rizikem OHSS.

Závěrem je možno konstatovat, že hodnota AMH se jeví jako slibný ukazatel v metodách asistované reprodukce, avšak je nutno zvážit i otázku poměru cena/výkon při vyšetřování ovariální rezervy. Naproti tomu stanovení AMH jako výlučného markeru spermatogeneze ve vyšetřování mužské infertility nedoznalo zatím dostatečného klinického využití.

(moa)

Zdroj: Anti-Müllerian hormone (AMH) as a predictive marker in assisted reproductive technology (ART). Human Reproduction Update 2010 16 (2): 113–130.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Genetické testování u kolorektálního karcinomu: kromě KRAS mutace existují další tři kandidáti

Idiopatické střevní záněty jsou spojeny se zvýšeným rizikem kolorektálního karcinomu. Podle nové italské studie by měli onkologové v budoucnu u svých pacientů s kolorektálním karcinomem testovat nejen přítomnost KRAS mutace, ale také výskyt tří dalších biomarkerů.

Hysteroskopie v léčbě neplodnosti

Děložní abnormality zahrnující polypy, submukózní leiomyomy, intrauterinní adheze a chronickou endometritis bývají pozorovány u pacientek v programu fertilizace in vitro (IVF) v 21–47 % případů. P

Vliv hladin testosteronu a dehydroepiandrosteronsulfátu na výsledek IVF/ICSI

Fertilizace in vitro je přínosnou metodou pro léčbu párů s poruchou plodnosti. Neúspěch cyklu představuje závažnou stresovou situaci pro většinu zúčastněných. Většinou bývá přisuzován špatné odpovědi na kontrolovanou ovariální hyperstimulaci, ale i v případě normálních embryí může dojít k selhání IVF.Všechny novinky