Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antimülleriánský hormon by mohl sloužit jako prediktor otěhotnění u žen nad 38 let

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 18.8.2014

Antimülleriánský hormon by mohl sloužit jako prediktor otěhotnění u žen nad 38 let

Hladina antimülleriánského hormonu (AMH) by mohla být využitelným ukazatelem při identifikaci žen starších 38 let s minimální pravděpodobností otěhotnění při léčbě infertility. V době odkládání těhotenství do vyššího věku by se mohlo jednat o přínosný parametr. Hraniční sérovou hladinou AMH, pod kterou nedošlo během léčby infertility k žádnému případu otěhotnění, bylo 0,7 ng/ml.

Stanovení AMH je relativně novou metodou hodnocení ovariální rezervy, která je odrazem reprodukční funkce ženy. V červenci 2014 byly on-line publikovány výsledky práce japonských autorů, kteří provedli retrospektivní kohortovou studii, v níž hodnotili, zda počáteční hladina AMH může predikovat dlouhodobou fertilitu žen při léčbě infertility.

Zařazeno bylo 149 žen, které podstoupily léčbu infertility zahrnující postupně načasování pohlavního styku, indukci ovulace, intrauterinní inseminaci a asistovanou reprodukci. Během sledování otěhotnělo 52 žen. Podle vícečetných logistických analýz byl jediným faktorem, který koreloval s mírou úspěšnosti otěhotnění, věk.

Ve skupině pacientek, které otěhotněly, byla zjištěna významně zvýšená hladina AMH oproti pacientkám, kterým se nepodařilo otěhotnět, pouze ve věkové skupině ≥ 38 let (n = 42; střední hodnota 2,83 ng/ml; rozmezí 1,11–6,29 ng/ml vs. střední hodnota 1 ng/ml; rozmezí 22 0–9,46; p = 0,015). Při hledání hraniční hodnoty AMH, která by predikovala špatný výsledek léčby infertility, bylo zjištěno, že otěhotnělo 6 ze 30 žen s hladinou AMH ≥ 0,7 ng/ml, ale žádná z 12 žen s hladinou AMH < 0,7 ng/ml.

Tato studie ukázala, že hladina AMH s hraniční hodnotou 0,7 ng/ml by mohla být využitelná k predikci nepříznivého výsledku léčby infertility.

(zza)

Zdroj: Kato N., Iwase A., Sugita A., et al. Anti-Müllerian hormone as a possible predictor of fecundability in subfertile women over 38 years: a retrospective kohort study. Gynecol Endocrinol, Published online 17 July 2014; doi: 10.3109/09513590.2014.943720

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Šanci na úspěšný průběh těhotenství snižují nevhodné hladiny progesteronu vznikající při umělém oplodnění

Pro úspěšnost metod umělého oplodnění (IVF) je stěžejní navození optimálních hormonálních hladin v ženině organismu. Přestože se zpravidla daří nastavit ideální hormonální profil, udržení správné hladiny progesteronu bez výkyvů není ve 38 % případech možné. Může mít toto vliv na celkovou úspěšnost IVF?

Kryoprotekce oocytů a jejich in vitro maturace ovlivňují signální dráhy vápníku v průběhu oplodnění

Metody umělého oplodnění dosáhly v poslední dekádě neuvěřitelného rozvoje a pokroku. Stále se ale jedná o umělé oplodnění, a proto se nabízí otázka, zda v průběhu procesů umělého oplodnění nejsou narušeny některé fyziologické funkce, a pokud ano, tak jak. Studie se konkrétně zabývá vlivem na signální dráhy vápníku.

MikroRNA a jejich vliv na neplodnost

MikroRNA (miRNAs) jsou malé fragmenty RNA o velikosti 18 až 25 nukleotidů, které nekódují proteiny, ale fungují spíše jako posttranskripční regulátory genové exprese. Role miRNAs se liší tkáň od tkáně, obecně se ale účastní převážně biologických procesů buněčné diferenciace, proliferace a apoptózy. Tyto procesy jsou rovněž důležitou součástí časného vývoje embrya a jeho implantace.Všechny novinky