Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv kouření na účinnost léčby klopidogrelem a klinický stav pacientů po prodělání akutního koronárního syndromu

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 7.11.2016

Vliv kouření na účinnost léčby klopidogrelem a klinický stav pacientů po prodělání akutního koronárního syndromu

Japonští autoři se ve své práci zveřejněné v Circulation Journal zaměřili na vliv kouření na mortalitu při hospitalizaci, výskyt časných komplikací a účinnost klopidogrelu u pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS).

Kuřácký paradox

U kuřáků je riziko úmrtí na ischemickou chorobu srdeční 2−3× vyšší než u lidí, kteří nikdy nekouřili. Již v minulosti byl ovšem popsán tzv. kuřácky paradox, kdy je mortalita kuřáků po akutním infarktu myokardu oproti všem očekáváním nižší než u nekuřáků.

Analyzovaná populace

V případě japonské práce se jednalo o retrospektivní analýzu 6195 po sobě následujících pacientů, kteří podstoupili perkutánní koronární intervenci z důvodu AKS a byli vedeni v registru Japan Cardiovascular Database − Keio Interhospital Cardiovascular Studies. Kuřáci v analyzovaném souboru byli signifikantně mladší (průměrně o 8 let) a měli méně komorbidit (významně nižší výskyt hypertenze, chronického onemocnění ledvin, předchozích AKS i koronárních intervencí) než nekuřáci.

Výsledky

Neupravená mortalita, výskyt komplikací a epizod krvácení časně po zákroku byly u kuřáků nižší než u nekuřáků. Ani po úpravě na zavádějící faktory nedošlo ke změně – kouření v této studii nebylo spojeno s vyšší celkovou mortalitou (odds ratio [OR] 0,90; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,61−1,34; p = 0,62) a bylo naopak spojeno s menším celkovým množstvím komplikací (p = 0,032) a epizod krvácení (p = 0,040). Klopidogrel u kuřáků v porovnání s nekuřáky účinněji snižoval výskyt časných komplikací (OR 0,55; 95% CI 0,53−0,98 vs. OR 1,20; 95% CI 0,87−1,67) a výskyt závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE − major adverse cardiac events; OR 0,37; 95% CI 0,20−0,70 vs. OR 1,48; 95% CI 0,90−2,43).

Závěr

Podle těchto výsledků lze tzv. kuřácky paradox vysvětlit nižším věkem kuřáků v době AKS, a tedy celkově příznivějším rizikovým profilem. Z léčby klopidogrelem po prodělané AKS profitují i kuřáci, a dokonce se zdá, že více než nekuřáci.

(epa)

Zdroj: Kodaira M., Miyata H., Numasawa Y. et al. Effect of smoking status on clinical outcome and efficacy of clopidogrel in acute coronary syndrome. Circ J 2016 Jun 24; 80 (7): 1590−1599, doi: 10.1253/circj.CJ-16-0032.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kyselina acetylsalicylová v profylaxi žilního tromboembolismu u pacientů podstupujících totální kloubní plastiku

Cílem studie amerických autorů publikované v The Journal of Arthroplasty bylo srovnání účinnosti a bezpečnosti kyseliny acetylsalicylové (ASA) a warfarinu u pacientů ve vysokém riziku žilního tromboembolismu (VTE) podstupujících totální kloubní plastiku (TKP).

Výrazné zlepšení antitrombotické odpovědi na klopidogrel s použitím nového konjugátu

Klopidogrel je široce používán v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) v duální antiagregační léčbě u pacientů s akutním koronárním syndromem. Navzdory svému uplatnění v kardiologii má jeho použití některé nevýhody, jako jsou velká interindividuální variabilita a opožděný nástup účinku a nežádoucí interakce s jinými léky. Tyto nevýhody by měl překonat nový konjugát.

Ovlivňuje obezita udržovací léčbu klopidogrelem?

Obezita je příčinou řady patologických procesů, které mají za následek vznik různých orgánových poruch, typicky kardiovaskulárních onemocnění. Je tedy velmi důležitou otázkou, jak obézní osoby reagují na farmaka užívaná v jejich léčbě.Všechny novinky