Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Troxerutin v léčbě neuropatické bolesti

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 15.4.2016

Troxerutin v léčbě neuropatické bolesti

Chronická žilní onemocnění (CHŽO) vykazují v české populaci velmi významnou morbiditu a mortalitu. Vedle snižování kvality života postižených také zvyšují riziko někdy až fatálními komplikacemi, jako jsou hluboká žilní trombóza nebo plicní embolie. Jednou z terapeutických možností, jež se v léčbě CHŽO uplatňují, je podávání flavonoidu troxerutinu. Látka upravuje žilní tonus a vykazuje protizánětlivé působení. Recentní data ovšem popisují rovněž jeho příznivý vliv na omezení neuropatické bolesti, která může být s CHŽO spojená.

Neuropatická bolest může být spojena s chronickým zánětem. Její léčba je však bohužel svízelná. Konvenční farmakoterapie vykazuje v léčbě neuropatické bolesti ne vždy uspokojivé výsledky a častěji se uplatňují léky, které nejsou považovány za klasická analgetika. Poptávka po nových alternativách je tak stále aktuální.

V rámci práce publikované loni v European Journal of Pharmacology bylo sledováno ovlivnění signální dráhy AMPK/SIRT1 troxerutinem. Právě přes tuto dráhu pravděpodobně látka snižuje typické projevy neuropatické bolesti, jako jsou mechanická alodynie a termální hyperalgezie.

Autoři práce srovnávali účinek troxerutinu oproti kontrolám u animálního myšího modelu − v lumbální míše (L4−6). Histologické vzorky byly analyzovány pomocí imunofluorescenčních metod. Troxerutin snížil koncentraci zánětlivých faktorů včetně IFN-γ, IL-1β, TNF-α a aktivovaného nukleárního faktoru NK-κB (p65). Troxerutin rovněž signifikantně snížil aktivaci mikroglií a naopak indukoval aktivaci AMPK a snížení aktivity SIRT1.

Všechny tyto dráhy se uplatňují v rozvoji neuropatické bolesti, antioxidačně působící troxerutin tak vykázal potenciál z hlediska použití u nemocných, které tyto komplikace trápí.

(ond)

Zdroj: Gui Y., Li A., Chen F. et al. Involvement of AMPK/SIRT1 pathway in anti-allodynic effect of troxerutin in CCI-induced neuropathic pain. Eur J Pharmacol 2015 Dec 15; 769: 234−241; doi: 10.1016/j.ejphar.2015.11.023.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Příznivý vliv kyseliny acetylsalicylové na incidenci žilní tromboembolické nemoci

Metaanalýza publikovaná v Journal of Thrombosis and Haemostasis sumarizuje dostupné důkazy o účincích kyseliny acetylsalicylové (ASA) na incidenci žilní tromboembolie (VTE).

Venotonika jsou vhodnými přípravky v léčbě hemoroidů

V metaanalýze 16 studií prokázala venotonika zahrnující přírodní i syntetické přípravky statisticky významný přínos v léčbě hemoroidů a zmírnění příznaků po hemoroidektomii. Britští autoři provedli v roce 2012 průzkum literatury s cílem zhodnotit vliv venotonik na zmírnění projevů, příznaků a závažnosti hemoroidálního onemocnění. V databázích Cochrane, MEDLINE a EMBASE vyhledali randomizované kontrolované studie věnované této problematice.

Pentoxifyllin přidaný k blokátoru systému renin-angiotenzin může u diabetiků zpomalit progresi renálního postižení

Randomizovaná klinická studie ukázala, že pentoxifyllin podávaný spolu s blokátorem systému renin-angiotenzin (RAS) u pacientů s diabetickou nefropatií zpomaluje pokles glomerulární filtrace a snižuje albuminurii.Všechny novinky