Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Metaanalýza studií hodnotících podávání ASA v rámci profylaxe trombózy po náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 5.9.2016

Metaanalýza studií hodnotících podávání ASA v rámci profylaxe trombózy po náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu

Následující přehledový článek hodnotí podávání kyseliny acetylsalicylové (ASA) v prevenci tromboembolismu pomocí metaanalýzy klinických studií vybraných z elektronických databází.

Obávanou komplikací při operaci kolene nebo kyčle je trombóza žil dolních končetin a eventuální vznik plicní embolie (VTE − venous thromboembolism), četnost výskytu však klesá s použitím rutinní tromboprofylaxe. Recentně publikovaná metaanalýza dostupné literatury ukazuje, že i kyselina acetylsalicylová může být zvažována jako možná alternativa profylaxe VTE. Guidelines American Association of Chest Physicians (ACCP) doporučují v sekundární prevenci rutinní použití antikoagulancií a ASA nemá tak silná data. Guidelines publikované American College of Chest Physicians (CHEST) v roce 2016 nově zahrnula také odstavec komentující velmi opatrně roli podávání tohoto léčiva v profylaxi rekurence VTE. Tento lék nabízí nízkou cenu a současně jednoduché schéma podávání v porovnání s novými antikoagulancii nebo warfarinem. Systematickou analýzu využívající přehledový článek hodnotí účinnost ASA v uvedené indikaci.

Metodika a výsledky analýzy

Autoři vyhledali v 6 elektronických databázích celkem 11 klinických studií publikovaných do června 2015 a pomocí metaanalýzy hodnotili jejich výsledky. Sledovali výskyt hluboké žilní trombózy a vzniku plicní embolie (VTE). Četnost případů VTE u náhrad kyčelního kloubu činila 1,2 % a u náhrad kolene 0,6 %. Četnost výskytu závažného krvácení jakožto nežádoucího účinku léčby činila 0,3 % a poolovaná míra úmrtnosti byla 0,2 %.

Závěr a diskuse

Kyselina acetylsalicylová podávaná samotně nebo v kombinaci jakožto prevence vzniku žilního tromboembolismu (VTE) vykazovala nízkou četnost výskytu hluboké žilní trombózy a plicní embolie. Současně byla léčba doprovázena jen minimem krvácivých komplikací. Nicméně je nutno zdůraznit, že výsledky metaanalýzy jsou ovlivněny jednak nízkou kvalitou použitých studií a dále faktem, že podávané dávky ASA napříč studiemi byly různé. Je třeba randomizovaných klinických studií, jež skutečně posoudí efekt ASA v této indikaci a popřípadě přinesou ideální dávkovací protokol.

(imt)

Zdroj: An V. V., Phan K., Levy Y. D., Bruce W. J. Aspirin as thromboprophylaxis in hip and knee arthroplasty: a systematic review and meta-analysis. J Arthroplasty 2016 Apr 13, pii: S0883-5403(16)30052-3, doi: 10.1016/j.arth.2016.04.004 [Epub ahead of print].

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nový pohled na mechanismus účinku kyseliny acetylsalicylové a její roli v prevenci a léčbě žilní trombózy

Kyselina acetylsalicylová (ASA) je známa a používána od konce 19. století. V klinické praxi je mimo jiné využívána pro své antitrombotické účinky − především v prevenci a léčbě arteriální trombózy. Cílem nedávno publikované přehledové práce bylo přiblížit mechanismy nově objeveného účinku ASA v prevenci a léčbě žilní trombózy.

Pětileté sledování bezpečnosti léčby rutosidy v indikaci žilní nedostatečnosti

Článek italských autorů shrnuje výsledky 5letého sledování u pacientů s těžkou žilní nedostatečností a mikroangiopatií. Rutosidy potvrdily dlouhodobou účinnost, dobrou snášenlivost a bezpečnost léčby. Přispěly také pravděpodobně ke snížení celkového cholesterolu a zvýšení HDL cholesterolu.

Identifikace vhodných pacientů pro léčbu dvojkombinací klopidogrelu s kyselinou acetylsalicylovou

Duální léčba klopidogrelem s kyselinou acetylsalicylovou se zdá být účinná při terapii cévní mozkové příhody. Vždy je ovšem nutné zvážit rizika a vybrat správnou cílovou skupinu pacientů, jak shrnuje přehledová práce publikovaná v časopisu CNS Neuroscience & Therapeutics.Všechny novinky