Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinovaná léčba s klopidogrelem je optimální sekundární prevencí ischemické cévní mozkové příhody

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 15.5.2016

Kombinovaná léčba s klopidogrelem je optimální sekundární prevencí ischemické cévní mozkové příhody

Riziko recidivy ischemické cévní mozkové příhody je vysoké a sekundární prevence u těchto pacientů nezbytná. Je zde dlouhodobé podávání kyseliny acetylsalicylové dostatečnou profylaxí?

Ischemické cévní mozkové příhody (CMP) patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Vysoce rizikovou skupinu představují pacienti s ischemickou CMP či tranzitorní ischemickou atakou (TIA) v anamnéze, pravděpodobnost další příhody činí až 16 %. Nezbytná sekundární prevence již řadu let spočívá v podávání kyseliny acetylsalicylové. Jedná se o profylaktickou léčbu s relativně dobrou tolerancí, která dle studií sníží výskyt vaskulárních příhod o 13–19 %. Otázkou zůstává, zda lze účinnost sekundární prevence dále navýšit.

Kombinovaná léčba v sekundární prevenci CMP – ano, či ne?

Současné podání kyseliny acetylsalicylové a klopidogrelu má synergický antitrombotický efekt. Nabízí se tak otázka, zda jejich podávání v kombinaci může zvýšit účinnost sekundární prevence ischemických příhod. Ačkoli některé z předchozích studií naznačovaly dobrý efekt kombinované léčby, další práce tento benefit nepotvrdily.

Analýza dat 20 tisíc pacientů

Metaanalýza provedených studií, publikovaná v roce 2014, hodnotila některé modality sekundární prevence ischemické CMP i s ohledem na délku terapie. Čínští autoři porovnali účinnost monoterapie kyselinou acetylsalicylovou, monoterapie klopidogrelem a efekt současného podávání těchto dvou látek v kombinaci. Identifikovali celkem osm dobře designovaných randomizovaných studií, publikovaných mezi lety 2004 a 2013, zaměřených na uvedené dva léky a jejich kombinaci. Analýza tak zahrnula celkem 20 728 pacientů, kteří byli sledováni v rozmezí 7 dnů až 3,4 roku.

Kombinovaná léčba byla podávána po dobu 7 dnů až více než 3 let, a to v denní dávce 75–325 mg kyseliny acetylsalicylové plus 75 mg klopidogrelu. Kontrolní skupina byla v jedné studii léčena 75 mg klopidogrelu denně, v ostatních studiích kyselinou acetylsalicylovou v dávce 75–325 mg denně.

Výsledky

Kyselina acetylsalicylová v kombinaci s klopidogrelem v porovnání s monoterapií statisticky významně snižuje riziko recidivy ischemické cévní mozkové příhody: poměr rizik (risk ratio [RR]) činí 0,80. Kombinovaná léčba sice zvyšuje riziko hemoragické CMP (RR = 1,23), nicméně celkové riziko CMP bez ohledu na etiologii je statisticky významně nižší (RR = 0,82). Tento příznivý efekt je ještě výraznější v časném období, v prvních třech měsících po první CMP je RR = 0,69. Při dlouhodobé léčbě (víc než 3 měsíce až 3 roky) je riziko sekundární CMP rovněž nižší (RR = 0,92), avšak tento výsledek není statisticky významný.

Závěr

Na základě uvedených dat, vyplývajících z více studií s velkým počtem pacientů, lze doporučit přidání klopidogrelu ke kyselině acetylsalicylové vždy po ischemické CMP nebo TIA, zejména v prvních 3 měsících. Tato kombinovaná léčba účinněji chrání pacienty před další atakou cévní mozkové příhody.

(thr)

Zdroj: Zhang Q., Wang C., Zheng M. et al. Aspirin plus clopidogrel as secondary prevention after stroke or transient ischemic attack: a systematic review and meta-analysis. Cerebrovasc Dis 2015; 39 (1): 13–22; doi: 10.1159/000369778.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Troxuretin prokázal příznivý efekt na diabetem indukované vaskulární poškození

Diabetes mellitus je onemocnění, pro které jsou typické mikro- i makrovaskulární komplikace, jež nepříznivě ovlivňují funkci řady orgánů. V etiologii vaskulárního poškození hraje u diabetu významnou roli oxidační stres. Cílem studie publikované v International Journal of Endocrinology and Metabolism bylo prověřit antioxidační efekt troxerutinu na histopatologické změny aorty u samců potkanů kmene Wistar.

Podávání venofarmak těhotným ženám zřejmě nepředstavuje riziko

Nedávno zveřejněná francouzská studie přinesla cenná epidemiologická data týkající se bezpečnosti užívání venofarmak v těhotenství.

Kyselina acetylsalicylová v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Kyselina acetylsalicylová (ASA) má účinky antiagregační, antipyretické, analgetické a antiflogistické. Jejího antiagregačního efektu se dá využít v rámci primární prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Následující článek shrnuje výsledky studie, jejímž cílem bylo zjistit efektivitu podání ASA v primární prevenci u pacientů s diabetem mellitem (DM) 2. typu.Všechny novinky