Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fixní kombinace klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové u pacientů s ICHS

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 18.5.2017

Fixní kombinace klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové u pacientů s ICHS

Níže prezentovaná studie sleduje ovlivnění destičkových funkcí u pacientů po perkutánní koronární intervenci s užitím lékem potahovaného stentu (DES) při léčbě fixní kombinací kyseliny acetylsalicylové (ASA) a klopidogrelu ve srovnání se separátním podáváním jednotlivých účinných látek.

Rizika non-compliance při antiagregační léčbě

Duální antiagregační terapie zahrnující kyselinu acetylsalicylovou a klopidogrel redukuje kardiovaskulární příhody u pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) i po perkutánní koronární intervenci (PCI). Předčasné ukončení této léčby přitom zvyšuje riziko trombózy ve stentu. Recentní studie rovněž dokazují, že až 30 % pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) neužívá konzistentně ASA a pouze 21 % užívá kompletní předepsanou medikaci. Ke zvýšení compliance pacientů indikovaných k duální antiagregační léčbě proto byla vytvořena fixní kombinace ASA a klopidogrelu.

Metodika studie

Do prospektivní multicentrické jednoramenné noninferiorní studie fáze IV byli zařazeni nemocní užívající > 6 měsíců 100 mg ASA a 75 mg klopidogrelu po PCI s implantací DES. Pacienti byli převedeni na fixní kombinaci ASA + klopidogrel ve stejných dávkách denně po dobu 4 týdnů. Vstupně (těsně před převedením na fixní kombinaci) a po 4 týdnech léčby byla hodnocena schopnost agregace trombocytů pomocí testu VerifyNow P2Y12 s hodnocením inhibice P2Y12, destičkové reaktivity při léčbě ASA (ARU) a klopidogrelem (PRU).

Výsledky

Studie se zúčastnilo celkem 648 pacientů (věk 63,6 ± 9,0 roku; muži 76,5 %), z nichž 565 studii úspěšně dokončilo (per-protocol populace). V per-protocol populaci nebyl při léčbě fixní kombinací zaznamenán rozdíl mezi vstupním a výstupním vyšetřením inhibice P2Y12 (29,2 ± 20,0 % vs. 29,0 ± 19,9 %; p = 0,708) ani v ARU (445,1 ± 69,2 vs. 446,2 ± 63,0; p = 0,799). Rozdíl v inhibici P2Y12 nepřekročil předem stanovenou hranici noninferiority (95% interval spolehlivosti −0,9 až 1,3). V analýze celkové populace nedošlo k významné změně inhibice P2Y12, PRU ani ARU po 4 týdnech léčby fixní kombinací duální antiagregace.

Závěr

Tato studie potvrdila noninferioritu fixní kombinace ASA + klopidogrel ve srovnání se samostatným podáním těchto léků u pacientů po PCI s implantací DES.

(kry)

Zdroj: Oh P. C., Ahn T., Kim D. W. et al. Comparative effect on platelet function of a fixed-dose aspirin and clopidogrel combination versus separate formulations in patients with coronary artery disease: a phase IV, multicenter, prospective, 4-week non-inferiority trial. Int J Cardiol 2016 Jan 1; 202: 331−335, doi: 10.1016/j.ijcard.2015.09.024.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání farmakokinetiky klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové ve fixní kombinaci a v samostatných lékových formách

Podávání klopidogrelu spolu s kyselinou acetylsalicylovou je doporučeno k prevenci aterotrombotických příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem. Cílem nedávno zveřejněné studie bylo porovnat farmakokinetiku těchto látek podaných jednotlivě ve dvou samostatných lékových formách a ve fixní kombinaci.

Efekt ASA v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Není méně někdy více?

Každý rok na celém světě podstupují milióny pacientů s onemocněním koronárních cév perkutánní koronární intervenci. V současné době je duální protidestičková léčba, skládající se z nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové (ASA) a inhibitoru receptoru P2Y12, považována za standard při prevenci trombotických komplikací u pacientů se stabilním onemocněním koronárních cév po zavedení stentu nebo po akutním koronárním syndromu.

Inhibitory COX v prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s roztroušenou sklerózou

Aktivace trombocytů se jeví jako jeden z faktorů patogeneze roztroušené sklerózy (RS) zejména vzhledem ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u pacientů s RS. V procesu aktivace trombocytů hraje klíčovou roli kaskáda kyseliny arachidonové (ARA) a enzym cyklooxygenáza (COX). Ve studii publikované v září 2016 v časopisu Molecular and Cellular Biochemistry autoři popsali zvýšenou metabolickou aktivitu v rámci této kaskády u pacientů s RS.Všechny novinky