Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antikoagulační léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Zvýšené riziko ischemické CMP při zahájení léčby warfarinem u pacientů s fibrilací síní

Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Téma: Antikoagulační léčba

Vydáno: 13.4.2018

Zvýšené riziko ischemické CMP při zahájení léčby warfarinem u pacientů s fibrilací síní

V průběhu dvou klinických hodnocení perorálních inhibitorů faktoru Xa pro antikoagulační léčbu pacientů s fibrilací síní (FIS) bylo pozorováno zvýšené riziko cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů, kteří byli po ukončení studie převedeni na warfarin. Prezentovaná studie zkoumala data z reálné klinické praxe ve Spojeném království a toto pozorování potvrdila.

Metodika studie

Autoři provedli vnořenou (nested) analýzu případů a kontrol na kohortě 70 766 pacientů s FIS, jejichž data byla zanesena do registru UK Clinical Practice Research Datalink mezi lety 1993 a 2008. Ke každému případu CMP bylo náhodně přiřazeno 10 kontrol s odpovídajícím věkem, pohlavím, datem diagnózy FIS a dobou od diagnózy.

Pro stanovení relativního rizika (RR) CMP v době < 30 dní, 31−90 dní a > 90 dní od zahájení terapie warfarinem byla použita podmíněná logistická regrese.

Výsledky

Během doby sledování se CMP vyskytla celkem u 5 519 pacientů. Užívání warfarinu bylo spojeno se 71% zvýšením rizika CMP v prvních 30 dnech užívání (RR 1,71; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,39−2,12). V dalším období léčby byl pozorován pokles rizika CMP (31−90 dnů od zahájení terapie bylo RR 0,50; 95% CI 0,34−0,75; v období > 90 dní RR činilo 0,55; 95% CI: 0,50−0,61).

Závěr

Pacienti zahajující léčbu warfarinem mohou mít zvýšené riziko CMP zejména během prvních 30 dnů od zahájení terapie. Tento jev může být způsoben přechodným hyperkoagulačním stavem na počátku léčby, nicméně pro potvrzení této hypotézy jsou třeba další výzkumy.

(este)

Zdroj: Azoulay L., Dell’Aniello S., Simon T. A. et al. Initiation of warfarin in patients with atrial fibrillation: early effects on ischaemic strokes. Eur Heart J 2014; 35: 1881–1887, doi: 10.1093/eurheartj/eht499.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rivaroxaban versus dabigatran nebo warfarin v prevenci iktu u pacientů s fibrilací síní

V časopisu Stroke byly publikovány výsledky metaanalýzy, jejímž cílem bylo porovnat účinnost a bezpečnosti rivaroxabanu s dabigatranem a warfarinem u pacientů s fibrilací síní v podmínkách reálné praxe.

Antidotum dabigatranu v terapii srdeční tamponády po katetrizační ablaci – kazuistika

Katetrizační ablace je doporučenou metodou terapie symptomatické paroxysmální či perzistentní fibrilace síní. Recentně publikovaná studie RE-CIRCUIT podporuje provedení výkonu bez přerušení terapie dabigatranem. Přinášíme klinickou kazuistiku iatrogenní srdeční tamponády v důsledku katetrizační ablace, v jejíž léčbě byla použita monoklonální protilátka proti dabigatranu – idarucizumab.

Dabigatran versus warfarin u pacientů s fibrilací síní – analýza pacientů podstupujících kardioverzi

Elektrická i farmakologická kardioverze je u pacientů s fibrilací síní spojená se zvýšeným rizikem tromboembolických příhod. Post-hoc analýza studie RE-LY hodnotila účinnost a bezpečnost podávání dabigatranu v porovnání s terapií warfarinem u nemocných s nevalvulární fibrilací síní podstupujících kardioverzi.Všechny novinky