Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VZTAH VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE A PERIOPERAČNÍ SYSTÉMOVÉ ZÁNĚTLIVÉ ODPOVĚDI

Autoři: Reimer P.1, Káňová M.1, Máca J.1, Ševčík P.1, Burda M.2, Adamus M.3

Autoři - působiště: 1Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, Ostravská univerzita, 3Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Článek: Anest. intenziv. Med., 29, 2018, č. 1, s. 3-13
Kategorie: Anesteziologie - Původní článek
Počet zobrazení článku: 62x

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
uzamčeno uzamčeno

Association between heart rate variability and perioperative systemic inflammatory response

Objective:
Colorectal surgery significantly affects homeostasis. The aim of the study was to identify patients with high inflammatory response to surgical injury, objectivized by the levels of C-reactive protein (CRP), interleukin-6 (IL-6) and white cell count (WCC) measured within 48 hours after the beginning of surgery by pre-operative measurement of heart rate variability (HRV).

Design:
Prospective, observational study.

Setting:
Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, University Hospital

Materials and methods:
HRV was measured during orthostatic load one day before surgery. The patients were divided according to the HRV results into two groups: CAR (with cardiac autonomic reactivity, n=23), and NCAR (without cardiac autonomic reactivity, n=30). Serum levels of CRP, IL-6 and WCC were obtained at 0, 12 (only IL-6), 24 and 48 hours after the beginning of surgery.

Results:
The observed CAR and NCAR were significantly different at the levels of CRP at T0 (6.5±5.1 mg/L vs. 16.4±23.2 mg/L, p<0.05), T24 (70.5±33.6 mg/L vs. 95.7±49.1 mg/L, p<0.05), T48 (103.1±42.4 mg/L vs. 159.0±63.4 mg/L, p<0.001), and IL-6 at T12 (79.3±42.2 pg/mL vs. 248.2±285.2 pg/mL, p<0.05), T24 (68.0±28.0 pg/mL vs. 239.6 ± 245.8 pg/mL, p<0.001), and T48 (39.5±18.4 pg/mL vs. 195.5±162.9 pg/mL; p<0.0001). There was no significant difference in WCC between CAR and NCAR patients.

Conclusion:
HRV is a method for identifying patients with high perioperative pro-inflammatory response. Statistical differences in CRP and IL-6 levels between the studied groups increased over time. IL-6 was statistically significantly different already at T24, thus enabled earlier identification of patients with higher pro-inflammatory response when compared to CRP.

Keywords:
heart rate variability – systemic inflammatory response – C-reactive protein – interleukin-6 – leukocytes – colorectal surgery


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Kolorektální resekce významně ovlivňují homeostázu organismu. Cílem práce bylo zjistit, zda předoperačně měřená variabilita srdeční frekvence (heart rate variability – HRV) může identifikovat pacienty s vysokou prozánětlivou odpovědí na operační inzult objektivizovanou koncentracemi C-reaktivního proteinu (CRP), interleukinu-6 (IL-6) a leukocytů (Leu) do 48 hodin od začátku operace.

Typ studie:
Prospektivní observační studie.

Typ pracoviště:
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, fakultní nemocnice.

Materiál a metoda:
HRV byla měřena během ortostatické zkoušky den před operací. Pacienti byli rozděleni dle HRV do dvou skupin: KAR (s kardiální autonomní reaktivitou, n = 23) a NKAR (bez kardiální autonomní reaktivity, n = 30). Sérové koncentrace CRP, IL-6 a Leu byly vyšetřeny v časových intervalech 0, 12 (pouze IL-6), 24 a 48 hodin od začátku operace.

Výsledky:
KAR a NKAR se lišily v koncentracích CRP v T0 (6,5 ± 5,1 vs. 16,4 ± 23,2 mg/l, p < 0,05), T24 (70,5 ± 33,6 vs. 95,7 ± 49,1 mg/l, p < 0,05), T48 (103,1 ± 42,4 vs. 159,0 ± 63,4 mg/l, p < 0,001) a IL-6 v T12 (79,3 ± 42,2 vs. 248,2 ± 285,2 pg/ml, p < 0,05), T24 (68,0 ± 28,0 vs. 239,6 ± 245,8 pg/ml, p < 0,001) a T48 (39,5 ± 18,4 vs. 195,5 ± 162,9 pg/ml, p < 0,0001). KAR a NKAR se signifikantně nelišily v počtu leukocytů.

Závěr:
HRV je metoda k identifikaci pacientů, kteří vykazují perioperačně vysokou prozánětlivou odpověď. Statistická rozdílnost koncentrací CRP a IL-6 mezi skupinami narůstala s časem. IL-6 byl statisticky významně rozdílný již v T24, tedy časněji identifikoval pacienty s vyšší prozánětlivou odpovědí v porovnání s CRP.

Klíčová slova:
variabilita srdeční frekvence – systémová zánětlivá odpověď – C-reaktivní protein – interleukin-6 – leukocyty – kolorektální chirurgie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Průlomová bolest v onkologické praxi

Autor kurzu: MUDr. Marek Sochor
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články