Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ÚSPĚŠNÉ PODÁNÍ NALOXONU V PRŮBĚHU SRDEČNÍ ZÁSTAVY PŘI PORODNÍ ANALGEZII REMIFENTANILEM: KAZUISTIKA A RETROSPEKTIVNÍ AUDIT

Autoři: Aboši A.1, Křikava I.2, Gábor L.1, Klučka J.2, Aboši K.1, Harazim H.3, Kosinová M.3, Zelinková H.4, Štourač P.2

Autoři - působiště: 1Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Sokolov, 2Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, 3Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta Masarykova univerzita, 4Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

Článek: Anest. intenziv. Med., 28, 2017, č. 4, s. 240-247
Kategorie: Anestezie v gynekologii a porodnictví - Původní práce
Počet zobrazení článku: 206x

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
uzamčeno uzamčeno

Successful reversal of cardiac arrest in the course of remifentanil obstetric analgesia using naloxone: Case report and retrospective audit

Study objective:
The aim of this article is to highlight the rare serious complication of labour analgesia with remifentanil, describe its solution and provide an overview of the efficacy and safety of remifentanil in 2012−2014 in the hospital, where the use of remifentanil in childbirth is a the analgesic method of choice.

Study design:
Case report and retrospective audit.

Setting:
Regional Hospital.

Material and methods:
With the approval of the Ethics Committee Karlovy Vary Regional Hospital we aimed to enroll parturients who laboured in the Sokolov Hospital and their labour pain was relieved with remifentanil. The objective was to verify whether the application of labour analgesia with remifentanil will decrease pain intensity by 2 or more based on the visual analogue scale. Maternal satisfaction with the analgesic method was evaluated by five-percentile range. All complications associated with the analgesia were recorded.

Results:
We enrolled 66 parturients (13−39 years) in the period 2012−2014. There was a statistically significant difference in pain intensity after the remifentanil administration (decrease VAS ≥ 2, p = 0.006). Satisfaction with the analgesic method was 82.4%. Except of described case report of cardiac arrest with successful administration of naloxone during resuscitation, there were no serious complications associated with the application of remifentanil labour analgesia.

Conclusion:
Introduced regimen of obstetric analgesia with remifentanil led to the reduction in the intensity of labour pain at a high rate of maternal satisfaction. Case report pointed out the need for availability of remifentanil antidote in the delivery room and on the importance of rapid availability of anaesthesia team.

Keywords:
remifentanil − labour analgesia − patient controlled analgesia − cardiac arrest − peripartum resuscitation


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Cílem předkládaného sdělení je upozornit na raritní závažnou komplikaci porodní analgezie remifentanilem, popsat její řešení a poskytnout obraz o účinnosti a bezpečnosti podání remifentanilu v letech 2012−2014 na pracovišti, které má použití remifentanilu u porodu jako metodu volby.

Typ studie:
Kazuistika a retrospektivní audit.

Typ pracoviště:
Okresní nemocnice.

Materiál a metoda:
Se souhlasem Etické komise Karlovarské krajské nemocnice a.s. byly do auditu zařazeny rodičky, kterým v letech 2012−2014 byla v Nemocnici Sokolov tlumena porodní bolest remifentanilem. Cílem bylo ověřit, zda po zahájení aplikace porodní analgezie remifentanilem bude dosaženo poklesu VAS ≥ 2. Satisfakce rodičky s použitou analgetickou metodou byla evaluována pětistupňovou percentilovou škálou. Byly zaznamenávány všechny komplikace spojené s podáním analgezie.

Výsledky:
Zařadili jsme 66 rodiček (13−39 let), kterým byla tlumena bolest u porodu remifentanilem a měly vyplněný záznam o podání analgezie v období let 2012–2014. Byl nalezen statisticky významný rozdíl v intenzitě bolesti po zahájení aplikace remifentanilu (pokles VAS ≥ 2, p = 0,006). Satisfakce s použitou analgetickou metodou byla 82,4 %. Vyjma popsané kazuistiky srdeční zástavy s úspěšným podáním naloxonu v průběhu resuscitace nebyly zaznamenány žádné závažné komplikace spojené s aplikací porodní analgezie.

Závěr:
Představené schéma porodní analgezie remifentanilem vedlo ke snížení intenzity porodní bolesti při vysoké míře satisfakce rodičky s použitou metodou. Kazuistické sdělení poukázalo na nezbytnost vybavení porodního sálu antidotem remifentanilu a význam rychlé dostupnosti anesteziologického týmu.

Klíčová slova:
remifentanil − porodní analgezie − pacientkou kontrolovaná analgezie − srdeční zástava − peripartální resuscitace

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,2/5, hodnoceno 6x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články