Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

EPOSS & SEPSIS-Q: NÁVRH A POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PRO SLEDOVÁNÍ LÉČBY, MORBIDITY A MORTALITY PACIENTŮS TĚŽKOU SEPSÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Schwarz Daniel1, Adamus Milan2, Černý Vladimír3, Dušek Ladislav1, Maláska Jan4, Matějovič Martin5, 
Slezák Martin4, Ševčík Pavel4,6, Šrámek Vladimír7

Autoři - působiště: 1Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, 2
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého
a Fakultní nemocnice Olomouc, 3
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, 4
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
a Fakultní nemocnice Brno, 5I. interní klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, 6Anesteziologicko-resuscitační klinika Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, 7Anesteziologicko-resuscitační klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny

Článek: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 4, s. 240-249
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce
Počet zobrazení článku: 214x

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína

EPOSS & Sepsis-Q: Design and Description of Projects Focused on Monitoring of Treatment, Morbidity and Mortality of Patients with Severe Sepsis in the Czech Republic

Objective:
EPOSS (Data-based Evaluation and Prediction of Outcome in Severe Sepsis) & SEPSIS-Q are research projects aimed at the development of a database for parametric monitoring of patients with severe sepsis and the mapping of sepsis epidemiology in the Czech Republic, as well as on the assessment and improvement of quality of care provided to patients treated for severe sepsis.

Design:
Observational, non-interventional, retrospective study.

Settings:
Selected intensive care units at University and regional hospitals.

Methods:
The article introduces the aims, development of the study protocol and project management, primary and secondary outcomes, database structure and technical solution. The technical solution includes four components: 1. data‑acquisition multicentric system, 2. information website http://eposs.registry.cz, 3. education portal http://www.sepsis-q.cz and 4. an interactive player of educational clinical scenarios of severe sepsis cases.

Conclusion:
The technologies and methods used in the projects help healthcare professionals to assess the quality of health care provided to patients treated for severe sepsis, and promote future physicians’ education using new teaching methods.

Keywords:
severe sepsis, intensive care, research database, non-interventional retrospective data collection, project design, educational clinical scenarios


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
EPOSS (Data-based Evaluation and Prediction of Outcome in Severe Sepsis) & SEPSIS-Q jsou výzkumné projekty, jejichž cílem je parametrické sledování pacientů s těžkou sepsí, mapování epidemiologické situace těžké sepse v České republice, jakož i hodnocení a zlepšování kvality péče o pacienty léčené pro těžkou sepsi.

Typ studie:
Observační neintervenční retrospektivní studie.

Pracoviště:
Vybrané jednotky intenzivní péče fakultních a krajských nemocnic.

Metody:
V článku jsou představeny cíle, tvorba protokolu a způsob řízení projektů, plánované fokusované analýzy, struktura databáze i technické řešení. To zahrnuje čtyři základní komponenty: 1. data-akviziční multicentrický systém, 2. informační portál http://eposs.registry.cz, 3. edukační portál http://www.sepsis-q.cz s komunikačním rozhraním k systému EPOSS a 4. interaktivní přehrávač výukových klinických scénářů případů těžké sepse.

Závěr:
Díky použitým technologiím a metodikám získá odborná lékařská veřejnost ve výstupech EPOSS & SEPSIS-Q nejen možnost hodnotit kvalitu péče o pacienty léčené pro těžkou sepsi, ale také možnost podpory vzdělávání budoucích lékařů novými pedagogickými metodami.

Klíčová slova:
těžká sepse – intenzivní péče – výzkumná databáze – neintervenční retrospektivní sběr dat – design projektu – výukové klinické scénáře

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Průlomová bolest v onkologické praxi

Autor kurzu: MUDr. Marek Sochor
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články