Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost kombinace paracetamol/kodein v léčbě bolesti na oddělení urgentního příjmu

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 23.11.2017

Účinnost kombinace paracetamol/kodein v léčbě bolesti na oddělení urgentního příjmu

Efektivita paracetamolu v kombinaci s kodeinem byla ověřena v řadě studií. Italští autoři se pokusili zhodnotit její účinnost u pacientů s různými typy bolesti končetin přijatých na urgentním příjmu.

Úvod

Příčinou somatické bolesti bývá obvykle úraz nebo zánět vyvolaný artritidou. Běžně se předepisují paracetamol, opioidy a nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs), např. ketorolak. NSAIDs ovšem mají závažné vedlejší účinky, zvláště u starších pacientů. Nejčastěji se vyskytuje krvácení, většinou v GIT, převážně u nemocných, kteří měli v minulosti peptický vřed nebo gastritidu, a pacientů po chirurgickém výkonu. NSAIDs zvláště v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) mohou způsobit kardiovaskulární komplikace a úmrtí. Opioidy jako tramadol, oxykodon, kodein a morfin jsou bezpečnější. Při jejich použití však může nastat změna psychického stavu, která může zhoršit možnost posouzení a monitorování neurologického stavu, zejména u pacientů s traumatickým poškozením mozku. Aby se tyto negativní účinky opioidů snížily, používají se jejich kombinace s různými analgetiky. Několik studií prokázalo silnou analgetickou aktivitu kombinace paracetamol/kodein u různých subjektů včetně pacientů s úrazem. 

Metodika a průběh studie

Cílem průřezové observační prospektivní kohortové studie bylo zhodnotit účinnost kombinace paracetamol/kodein u nemocných přijatých na urgentní oddělení. Do studie bylo zařazeno 200 pacientů starších 18 let s lokalizovanou traumatickou nebo zánětlivou bolestí pouze v oblasti končetin. Lékaři měli instrukce podávat alternativně po sobě kombinaci paracetamol/kodein (1000 mg/60 mg p. o.) nebo ketorolak (15 mg p. o.) v poměru 1 : 1, s výjimkou případů alergie na některé z léčiv. Proto se jednalo o pseudorandomizovanou studii. Intenzita bolesti, měřená pomocí numerické škály, byla hodnocena po 30 minutách a 2 hodinách od podání léků. 

Výsledky

Kombinaci paracetamol/kodein dostalo 87 pacientů, ketorolak 113 pacientů. Kombinace paracetamol/kodein prokázala noninferioritu v porovnání s ketorolakem při potlačení netraumatické a posttraumatické bolesti (p = 0,635 a p = 0,482). U pacientů se zlomeninami a svalovou bolestí ovšem byla zjištěna významně vyšší účinnost kombinace paracetamol/kodein v porovnání s ketorolakem (p = 0,044). 

Závěr

Kombinace paracetamol/kodein byla v této studii stejně účinná při potlačení netraumatické a posttraumatické bolesti jako ketorolak a významně účinnější u pacientů se zlomeninami a svalovou bolestí. Tyto výsledky svědčí ve prospěch použití kombinace paracetamol/kodein ve většině případů končetinové bolesti u pacientů na urgentním příjmu. Týká se to zvláště nemocných s kardiovaskulárními riziky, zvýšeným rizikem krvácení do GIT a všemi komorbiditami, u nichž je použití NSAIDs kontraindikované. K potvrzení výsledků bude třeba dalších randomizovaných studií.

(lkt)

Zdroj: Buccelletti F., Marsiliani D., Zuccalà G. et al. Paracetamol-codeine compared to ketorolac for pain control in the emergency department. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014; 18 (20): 3139–3143.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání analgetické účinnosti metamizolu s ibuprofenem po extrakci třetí stoličky

Metamizol patří do skupiny neopioidních analgetik a používá se zejména u akutních bolestivých stavů. Kromě analgetického účinku má taktéž antipyretický a protizánětlivý účinek. Práce španělských autorů srovnávala jeho analgetickou účinnost s ibuprofenem u pacientů po extrakci stoličky.

Efekt kombinace paracetamolu a kodeinu na útlum pooperační bolesti dospělých − Cochrane review

Kombinace analgetik s rozdílným mechanismem účinku umožňuje použít nižší dávku jednotlivých látek a snížit tak riziko nežádoucích účinků. Cílem prezentovaného cochraneovského review bylo zhodnotit efekt kombinace paracetamolu a kodeinu na útlum pooperační bolesti u dospělých pacientů.

Klinická aktualizace benefitů a rizik perorálního paracetamolu a kombinace paracetamol/kodein: Je to stále dobrá volba?

Po desetiletí byl paracetamol (acetaminofen) v celosvětovém měřítku používán jako populární a podle všeho bezpečný lék, jehož výhodou je i skutečnost, že je volně prodejný. Poté však začalo být jeho použití zpochybňováno obavami o kardiovaskulární (KV) a hepatální bezpečnost jeho podávání, eventuálně o rizika spojená s prenatálním obdobím. Pochybnosti se začaly objevovat dokonce i kolem analgetické účinnosti paracetamolu. Prakticky zároveň začala být diskutována i otázka užitečnosti a vhodnosti použití kodeinu jakožto jedné z komponent kombinovaných preparátů.



Všechny novinky